50 wygrana sprawa przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży

Wczoraj przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia zakończyła się kolejna sprawa, w której jako pełnomocnik reprezentuję klientów niewypłacalnych biur podróży w sprawach o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa. Jest to już pięćdziesiąta sprawa, która zakończyła się korzystnym wyrokiem (nie licząc wyroku Sądu Okręgowego, o którym wspominam poniżej). Sąd nałożył na Skarb Państwa obowiązek zapłaty klientowi biura podróży odszkodowania w wysokości prawie 8 tys. zł, zobowiązując jednocześnie do pokrycia kosztów procesu.

Sprawy te związane są z przypadkami niewypłacalności biur podróży z lat 2012-1013. Szczególny mechanizm ochrony klientów biur podróży na wypadek niewypłacalności biur został przewidziany w art. 7 dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

Jak pisałem wielokrotnie w tym miejscu, nasze Państwo nie zapewniło klientom niewypłacalnych biur podróży ochrony na poziomie wymaganym przez prawo unijne. Wielokrotnie zdarzało się, że klienci nie otrzymywali pełnego zwrotu przedpłat. Zdarzały się przypadki, gdy środków na te zwroty w ogóle nie było, ponieważ środki z gwarancji zostały w całości skonsumowane na transport klientów do kraju, którzy już wyjechali.

W listopadzie 2014 r. w sprawie przeze mnie prowadzonej Sąd Okręgowy w Warszawie wydał precedensowy wyrok, w którym zobowiązał Skarb Państwa do zapłaty poszkodowanemu klientowi pełnej kwoty nieotrzymanego przez niego zwrotu ceny z zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki. Kolejne 50. spraw (znaczna większość) zakończyło się korzystnie przed Sądem Rejonowym. Wyroki te nie są prawomocne. Strona pozwana konsekwentnie w sprawach tych wnosi apelacje.

Korzystne wyroki dotyczyły niewypłacalności następujących biur podróży: Sky Club, Aquamaris, OK Travel Services, Oriac (Summerelse), Blue Rays, Alba Tour oraz Selectours&Telemac.

Piotr Cybula

2 responses to “50 wygrana sprawa przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży

  1. Czy są już jakieś prawomocne wyroki sądu okręgowego oprócz tego z 2014 r. ?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s