Daily Archives: 22 października, 2011

Gliwickie „hotele”, czyli jak w Polsce działa informacja turystyczna

21 października 2011 r. ogłoszeni zostali laureaci Przeglądu Dobra Strona Turystyki 2011. Jak piszą organizatorzy tego konkursu: Dobra Strona Turystyki to jedyny w Polsce przegląd stron turystycznych, podczas którego specjaliści i praktycy z branży internetowej wyróżnią najbardziej interesujące witryny internetowe 2011 roku.

Jedną z kategorii tego konkursu jest kategoria: Portal miejski. W tym roku zwyciężyła strona internetowa Gliwic: www.gliwice.eu.

Po dokonaniu poprzedniego wpisu na temat wirtualnych hoteli, moteli i pensjonatów, gdzie podniosłem również problem stron internetowych gmin i zamieszczanych tam wykazów obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie, ciekawy byłem jak przedstawia się z tego punktu widzenia strona laureata. W tym celu dokonałem porównania.

I tak, zgodnie z informacją dostępną w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich w Gliwicach mamy 8 (osiem) hoteli (od **- do ****- gwiazdkowych).

Na nagrodzonej stronie internetowej mamy hasło Gastronomia i hotele, tam pojawia się hasło hotele. Po kliknięciu mamy wykaz nazwany „Hotele”. W tym wykazie „hoteli” mamy 23 (dwadzieścia trzy) obiekty, a więc prawie trzy razy tyle ile jest we wskazanym wyżej Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich. Przy 12. z nich widnieje nazwa rodzajowa „hotel”.

Nasuwa się więc pytanie, czy strona ta w tym zakresie w sposób odpowiedni pełni swoją rolę? Na pewno zasługuje na korektę.

dr Piotr Cybula

Wirtualne hotele, motele, pensjonaty

Co jakiś czas zadaję studentom jako temat zadania (referatu) analizę informacji dostępnych w Internecie o obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie w różnych miastach. Najczęściej są to miejscowości znane z turystycznych walorów i często odwiedzane przez turystów.

Punktem wyjścia do analizy są tu dane z wykazu obiektów hotelarskich, który jest dostępny na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki. W stosunkowo prosty i szybki sposób można sprawdzić jakie obiekty hotelarskie funkcjonują w danej miejscowości i jaką posiadają kategorię. Następnie wynik ten należy skonfrontować z tym, co otrzymujemy w Internecie po wpisaniu w dowolnej wyszukiwarce nazwy danej miejscowości i dodatku  typu „hotel”, „motel”, „pensjonat”, czy „obiekt hotelarski”.

Jakie są wyniki? Niestety te same od kilku lat. W przypadku wielu miejscowości więcej mamy obiektów, które w sposób bezprawny (bez odpowiedniej decyzji marszałka województwa) są przedstawiane w Internecie np. jako hotele, niż takich, które czynią to legalnie. Czasami nawet w wykazach (np. hoteli) udostępnianych na stronach gmin, czy informacji turystycznej (sic!), również znaleźć można obiekty, które nie powinny być tak oznaczane.

Taki stan rzeczy nie budzi większego zainteresowania. Ani samej branży (czy nie powinno jej na tym zależeć?), ani organów i organizacji zajmujących  się ochroną konsumenta. Sytuacja ta w jakimś stopniu podważa też sens obecnie istniejących przepisów kategoryzacyjnych. Jedynym „pocieszeniem” jest bardzo mała ich znajomość przez samych klientów (nie znając standardów obiektów, nie mają często oczekiwań wynikających z tych przepisów). Na pewno nie można powiedzieć, że nie można podjąć tu pewnych działań, że nie ma odpowiednich przepisów itd. Takie działania uderzają w interesy zarówno konkurencji, jak i konsumentów, a w tym zakresie instrumentów ochrony jest wiele.

dr Piotr Cybula