Daily Archives: 30 października, 2011

Nowe rozporządzenie w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Minister Sportu i Turystyki wydał 6 października 2011 r. rozporządzenie w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 20 października 2011 r. (Nr 225, poz. 1353) i w tym dniu weszło w życie. Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy o usługach turystycznych.

Dostępne jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

dr Piotr Cybula