Daily Archives: 5 października, 2011

„Przewodnictwo w Tatrach” – zapis z panelu dyskusyjnego

10 września w Zakopanem odbył się panel dyskusyjny pt. Przewodnictwo w Tatrach. Poprowadził go Paweł Skawiński, dyrektor TPN, a jego uczestnikami byli m.in. Władysław Cywiński, Marcin Kacperek, Piotr Konopka, Maciej Krupa i Krzysztof Kulesza. Zapis tego bardzo interesującego spotkania dostępny jest na stronie internetowej TPN.

Biuro podróży Witours wystąpiło do marszałka województwa o uruchomienie zabezpieczenia finansowego w związku z niewypłacalnością

Na stronie internetowej biura podróży Witours znaleźć można poniższy komunikat:

Bielsko-Biała, 01.09.2011
Szanowni Państwo,
W związku z brakiem możliwości zrealizowania umów o świadczenie usług turystycznych, a także w celu zapewnienia powrotu do kraju wszystkim Klientom przebywającym na naszych imprezach turystycznych, zdecydowaliśmy się na poinformowanie Marszałka Województwa Śląskiego, który jest Beneficjentem naszych gwarancji ubezpieczeniowych wykupionych w AXA Towarzystwo Ubezpieczeo i Reasekuracji S.A. gdzie należy zgłaszać wszystkie Szkody z Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej (w celu otrzymania zwrotu wniesionych wpłat i niezrealizowanych świadczeń turystycznych):
1. Dla klientów którzy zakupili imprezy do 16.04.2011 – nr polisy 00.236.841.
2. Dla klientów którzy zakupili od 17.04.2011 – nr polisy 00.480.662.
Wraz z wypełnionym drukiem trzeba również przedstawid dowód wpłaty i umowę o świadczenie usług turystycznych.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Telefon kontaktowy: (32)7740974
Za zaistniałą sytuację pragniemy przeprosić Naszych Klientów.
Z poważaniem
BORT WITOURS