Daily Archives: 25 października, 2011

MSiT: Umowa turystyczna z Katarem

W dniu 20 października br., w Pałacu Prezydenckim, w obecności Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP  i  Hamada ibn Chalify as-Saniego, Emira Kataru, Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz  oraz Minister Przedsiębiorczości i Handlu Sheikh Jassin bin Abdul Aziz Al.-Thani podpisali Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru o współpracy w dziedzinie turystyki.
Umowa jest przede wszystkim potwierdzeniem, iż oba kraje uznają turystykę za ważny obszar współdziałania.  Stworzy ona bazę prawno-traktatową i klimat do bezpośrednich kontaktów podmiotów turystycznych działających na obu rynkach.

Minister Giersz w trakcie spotkania z dziennikarzami podkreślił, że  jednym z celów polskiego rządu jest m.in. zachęcenie katarskich przedsiębiorców do inwestowania w polską bazę turystyczną, zwłaszcza w bazę uzdrowiskową.

Źródło: informacja MSiT