Daily Archives: 24 października, 2011

Klauzule biura podróży VIP Travel (Sosnowiec) w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 września 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2545
Ewelina Antiopoulos – VIP Travel Biuro Podróży z siedzibą w Sosnowcu
„Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem imprezy należy zgłaszać niezwłocznie u pilota/rezydenta, który jest zobowiązany do usunięcia jej na miejscu. W przeciwnym wypadku należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez pilota z dopiskiem „zapoznałem się”. Nie podpisane reklamacje przez w/w przedstawiciela nie będą rozpatrywane przez Organizatora”.

Numer wpisu: 2544
Ewelina Antiopoulos – VIP Travel Biuro Podróży z siedzibą w Sosnowcu
„Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu nie wykonania, błędnego wykonania umowy lub błędnej interpretacji oferty przez inne biura (agentów) sprzedających ofertę Organizatora”