Daily Archives: 20 stycznia, 2012

Nowe artykuły dotyczące odpowiedzialności prawnej i przewodnictwa turystycznego

Nakładem wydawnictwa Proksenia ukazała się publikacja pt. Góry – Człowiek – Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi (Kraków 2011). W książce tej opublikowane zostały dwa artykuły poruszające problematykę prawnych aspektów turystyki: D. Wolskiego, pt. Świadomość odpowiedzialności prawnej a rozwój turystyki górskiej i aplinizmu oraz P. Cybuli, pt. O definiowaniu pojęcia przewodnika turystycznego i określaniu jego zadań w ustawie o usługach turystycznych (kilka uwag krytycznych).