Daily Archives: 22 stycznia, 2012

Łódzki Urząd Marszałkowski „podwyższa” opłaty za wpis do organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek konieczne jest uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów takich szkoleń.

Ustawa o usługach turystycznych nie określa wysokości opłaty od takiego wpisu. W związku z tym, na mocy ogólnych przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej powinna być pobrana opłata w wysokości 17 zł.

W przypadku jednak marszałka województwa łódzkiego opłata ta pobierana jest w innej wysokości. Zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej tego urzędu (BIP):

1. Opłata za jednorazowe pozwolenie wynosi 82 zł.

2. Opłata za stałe pozwolenie wynosi 616 zł.

Wystąpiłem w związku z tą rozbieżnością do tego Urzędu. Jako uzasadnienie wysokości pobieranej opłaty otrzymałem następującą informację:

Opłaty pobierane sa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami). Część I wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnienia. Przedmiot opłaty skarbowej:  pozycja 36 – 10) – opłata 616 zł za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Nie ma już upoważnień stałych i jednorazowych.

Stanowisko to nie jest trafne. We wskazanej pozycji 36 określone zostały opłaty za „wpis do rejestru działalności regulowanej”. Punkt 10. dotyczy
„podmiotu wykonującego działalność gospodarczą niewymienioną w niniejszym ustępie”. Rejestr organizatorów szkoleń nie jest rejestrem działalności regulowanej. Działalność polegająca na organizacji szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek nie jest też działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tym samym brak jest podstaw do pobierania wskazanej tu opłaty. W takich sprawach – jak wyżej wskazano – powinna być pobrana opłata w wysokości 17 zł.

dr Piotr Cybula

Costa’s ’30 per cent off’ compo offer leaves survivors stunned („SMH”)

The owners of the Costa Concordia have come under fire for offering survivors of the disaster a 30 per cent discount off future cruises as they battle to stave off law suits expected to cost hundreds of millions of pounds. One British survivor of the disaster, which claimed 12 lives with 20 people still missing, branded the offer as „insulting” yesterday – see more Costa’s ’30 per cent off’ compo offer leaves survivors stunned.