Daily Archives: 5 stycznia, 2012

Podział uprawnień przewodników górskich, czyli pytanie do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki Posła Piotra van der Coghena (i zaproszenie do dyskusji)

Jednym z punktów dyskusji na temat przewodnictwa turystycznego w Polsce jest pytanie o zakres terytorialny uprawnień przewodników górskich. W świetle ustawy o usługach turystycznych przewodnikiem turystycznym może być osoba, która posiada uprawnienia określone ustawą. Aby takie uprawnienia uzyskać trzeba m.in. odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdać egzamin na przewodnika turystycznego.

Przewodnicy turystyczni mogą otrzymać cztery rodzaje uprawnień: przewodników górskich, przewodników miejskich, przewodników terenowych oraz międzynarodowych przewodników wysokogórskich. Dodatkowo uprawnienia przewodników górskich dzielą się na określone obszary. W świetle rozporządzenia w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek mamy przewodników górskich: tatrzańskich, beskidzkich oraz sudeckich. Co więcej, uprawnienia przewodników górskich dzielą się na klasy w zależności od stopnia trudności tras i wycieczek. Wskazany wyżej kurs na przewodnika górskiego trwa kilkanaście miesięcy.

W związku z powyższym systemem, który trudno uznać za nieskomplikowany, chciałbym zapytać Pana Posła Piotra van der Coghena jako Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki, a zarazem przewodnika górskiego – taka informacja zawarta jest m.in na stronie internetowej Pana Posła (tatrzańskiego, beskidzkiego, sudeckiego?), jak ocenia taki podział uprawnień przewodnickich. Jednocześnie chciałbym zaproponować dyskusję w tym miejscu odnośnie podziału tych uprawnień.

dr Piotr Cybula

Obsługa pasażerów z niepełnosprawnością – zalecenia dla przewoźników kolejowych (UTK)

Prezes Urzędu Transport Kolejowego, w odpowiedzi na wnioski członków Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Prezesie UTK oraz skargi i interwencje pasażerów, wystosował do przewoźników kolejowych pismo z zaleceniami.

Przypomniał w nim, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo do zwolnień z opłat dodatkowych przy zakupie biletów w pociągach, gdy wynika to z regulaminów przewozu osób, rzeczy i zwierząt. Ponadto drużyny konduktorskie powinny być wyposażone w spis wzorów dokumentów, które uprawniają do ulgowych przejazdów. Personelowi obsługującemu pasażerów należy przypomnieć, iż osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej, mają prawo zająć miejsce w przedziale przeznaczonym dla matki z dzieckiem (jeśli regulaminy przewozu osób dopuszczają taką możliwość), zaś informacje o tym powinny być widoczne.

W piśmie Prezes UTK przypomniał też, że do obowiązków drużyn konduktorskich należy umożliwienie osobom niepełnosprawnym skorzystanie z prawa pierwszeństwa do zajęcia miejsca oznaczonego odpowiednim symbolem.

Pismo skierowane zostało do spółek: Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Mazowieckie – KM, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Przewozy Regionalne, Szybka Kolej Miejska w Warszawie,  PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Warszawska Kolej Dojazdowa oraz do przedstawicielstwa niemieckiej spółki Usedomer Bäderbahn GmbH.

Źródło: informacja prasowa Urzędu Transportu Kolejowego z 23 grudnia 2011 r.