Daily Archives: 24 stycznia, 2012

Prezentacja dorobku Polskiej Prezydencji w dziedzinie turystyki (MSiT)

W dniu 23 stycznia br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego, podczas którego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska zaprezentowała dorobek Polskiej Prezydencji w dziedzinie turystyki.
Minister Katarzyna Sobierajska omówiła podjęte w trakcie prezydencji działania na rzecz wzmocnienia widoczności i konkurencyjności turystyki zgodnie z ustanowionym priorytetem „Konkurencyjność europejskiej gospodarki turystycznej”. W przemówieniu zostały przedstawione wyniki Europejskiego Forum Turystyki, które odbyło się w dniach 5-7 października 2011 roku w Krakowie. Forum podkreśliło m.in. potrzebę stworzenia Europejskiego Wirtualnego Obserwatorium Turystyki, wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych do tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, dokonywania wymiany doświadczeń nt. dobrych praktyk w turystyce. W trakcie forum zostało podpisane porozumienie między Komisją Europejską a ETC (European Travel Commission) o współpracy na rzecz promocji przyjazdów turystycznych do Europy, dokonano prezentacji dobrych praktyk dla rozwoju zrównoważonej turystyki.

W ocenie dokonanej przez minister Sobierajskiej – Nieformalne Spotkanie Ministrów, które odbyło się w dniu 6 października 2011 roku w Krakowie podkreśliło konieczność respektowania zasady pomocniczości w prowadzeniu na szczeblu UE działań promujących Europę, wprowadzenia bardziej przyjaznych zasad ubiegania się o wizy dla obywateli państw trzecich, szczególnie z rynków wschodzących mających olbrzymi potencjał dla wymiany gospodarczej i turystycznej. W tym aspekcie istotne było podpisanie 14 grudnia 2011 roku dwustronnej umowy pomiędzy Polską i Rosją, która umożliwi wielokrotne przekraczanie granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców stref przygranicznych obu państw w ramach tzw. małego ruchu granicznego.

W trakcie zorganizowanych w dniu 7 grudnia 2011 roku w Brukseli przez Polską Prezydencję warsztatów poświęconych Europejskiej Sieci Szlaków Rowerowych wskazano na potrzebę rozwoju sieci i zasadność planowanych inwestycji i projektów w tym obszarze. Polska poparła starania parlamentarzystów na rzecz włączenia Eurovelo do sieci TEN-T. Podjęte przed a także po warsztatach działania doprowadziły do przyjęcia15 grudnia 2011 roku Rezolucji w sprawie planu utworzenia jednolitego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego transportu, w której Parlament Europejski wzywa do włączenia europejskiej sieci szlaków rowerowych Eurovelo do sieci TEN-T.

Posłowie pozytywnie ocenili prace Polskiej Prezydencji na rzecz rozwoju turystyki, gratulowali bogatego programu prezydencji i osiągnięć.

Źródło: komunikat MSiT z 24 stycznia 2012 r.

Przewodnik turystyczny nadal z licencją („WT”)

W związku z rządowymi planami uwolnienia 160 zawodów regulowanych na nowo rozgorzała dyskusja dotycząca uwolnienia zawodu przewodnika turystycznego. Środowisko przewodnickie przyjmuje pomysł z oburzeniem, znajduje on jednak wielu zwolenników w branży. Lawinę wywołała wypowiedź Ministra Sprawiedliwości, który stwierdził, że nie widzi potrzeby, aby przewodnik turystyczny był zawodem regulowanym – więcej: Przewodnik turystyczny nadal z licencją.

Włochy – informacja o blokadach autostrad (MSZ)

W związku z protestem włoskich przewoźników i zablokowaniem przez nich niektórych odcinków autostrad, mogą wystąpić poważne utrudnienia w podróżowaniu po terytorium Republiki Włoskiej. Na chwilę obecną utrudnienia te w szczególności dotyczą firm przewozowych. Protest przewoźników może potrwać pięć dni i rozszerzyć się na całe terytorium Włoch. Może również spowodować poważne trudności w zaopatrzeniu w paliwo stacji benzynowych.

Na chwilę obecną na autostradzie A14 zablokowany jest wjazd w Poggio Imperiale, San Severo, Foggii i Andrii. Zablokowany jest również wyjazd przy Cesena Nord, Forli oraz San Benedetto del Tronto. Blokada ustawiona jest także na autostradzie Salerno – Caserta.
Na autostradzie A1 Rzym-Neapol, samochody ciężarowe blokują wyjazd na wysokości zjazdów Ceprano, Cassino i San Vittore nel Lazio, natomiast na wysokości Fiuggi i Anagni zorganizowano centrum operacyjne protestu.

Samochody ciężarowe blokują również  ruch w Kalabrii na odcinku Catanzaro – Lamezia Terme. Na odcinku drogi A3 Salerno – Reggio Calabria ustawiono blokady na wysokości Rosario, Gioia Tauro i Campo Calabro. Na terenie Sycylii akcja protestacyjna prowadzona jest na autostradzie Katania – Messyna.

Aktualne informacje dotyczące rozwoju sytuacji będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Ambasady (www.rzym.polemb.net). Dodatkowo, w sprawie protestu, można nawiązać bezpośredni kontakt telefoniczny z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie pod numerem telefonu: 0039.06.36204306.

Źródło: komunikat MSZ z 23.01.2012 r.

Egipt – ostrzeżenie przed demonstracjami (MSZ)

W związku z zapowiadanymi masowymi demonstracjami w Kairze na dzień 25 stycznia (pierwsza rocznica rewolucji), Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zachowanie szczególnej ostrożności wszystkim planującym pobyt w tym czasie w Egipcie.

Ministerstwo doradza powstrzymanie się w najbliższym okresie od wyjazdów turystycznych do dużych ośrodków miejskich (Kair, Aleksandria, Suez), w rejony środkowego Egiptu i północnego Synaju oddalone od dużych ośrodków turystycznych, a także wszelkich wyjazdów indywidualnych i grupowych, w tym wycieczek poza ośrodki turystyczne. Jednocześnie uznaje za możliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa  obywateli  wyjazdy zorganizowane z Polski do egipskich ośrodków turystycznych nad Morzem Czerwonym.

Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Źródło: komunikat MSZ z 23.01.2012 r.