Prezentacja dorobku Polskiej Prezydencji w dziedzinie turystyki (MSiT)

W dniu 23 stycznia br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego, podczas którego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska zaprezentowała dorobek Polskiej Prezydencji w dziedzinie turystyki.
Minister Katarzyna Sobierajska omówiła podjęte w trakcie prezydencji działania na rzecz wzmocnienia widoczności i konkurencyjności turystyki zgodnie z ustanowionym priorytetem „Konkurencyjność europejskiej gospodarki turystycznej”. W przemówieniu zostały przedstawione wyniki Europejskiego Forum Turystyki, które odbyło się w dniach 5-7 października 2011 roku w Krakowie. Forum podkreśliło m.in. potrzebę stworzenia Europejskiego Wirtualnego Obserwatorium Turystyki, wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych do tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, dokonywania wymiany doświadczeń nt. dobrych praktyk w turystyce. W trakcie forum zostało podpisane porozumienie między Komisją Europejską a ETC (European Travel Commission) o współpracy na rzecz promocji przyjazdów turystycznych do Europy, dokonano prezentacji dobrych praktyk dla rozwoju zrównoważonej turystyki.

W ocenie dokonanej przez minister Sobierajskiej – Nieformalne Spotkanie Ministrów, które odbyło się w dniu 6 października 2011 roku w Krakowie podkreśliło konieczność respektowania zasady pomocniczości w prowadzeniu na szczeblu UE działań promujących Europę, wprowadzenia bardziej przyjaznych zasad ubiegania się o wizy dla obywateli państw trzecich, szczególnie z rynków wschodzących mających olbrzymi potencjał dla wymiany gospodarczej i turystycznej. W tym aspekcie istotne było podpisanie 14 grudnia 2011 roku dwustronnej umowy pomiędzy Polską i Rosją, która umożliwi wielokrotne przekraczanie granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców stref przygranicznych obu państw w ramach tzw. małego ruchu granicznego.

W trakcie zorganizowanych w dniu 7 grudnia 2011 roku w Brukseli przez Polską Prezydencję warsztatów poświęconych Europejskiej Sieci Szlaków Rowerowych wskazano na potrzebę rozwoju sieci i zasadność planowanych inwestycji i projektów w tym obszarze. Polska poparła starania parlamentarzystów na rzecz włączenia Eurovelo do sieci TEN-T. Podjęte przed a także po warsztatach działania doprowadziły do przyjęcia15 grudnia 2011 roku Rezolucji w sprawie planu utworzenia jednolitego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego transportu, w której Parlament Europejski wzywa do włączenia europejskiej sieci szlaków rowerowych Eurovelo do sieci TEN-T.

Posłowie pozytywnie ocenili prace Polskiej Prezydencji na rzecz rozwoju turystyki, gratulowali bogatego programu prezydencji i osiągnięć.

Źródło: komunikat MSiT z 24 stycznia 2012 r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s