Daily Archives: 21 stycznia, 2012

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych w Krakowie postuluje zmniejszenie liczby kursów przewodnickich

Przeglądam właśnie dokumenty z konsultacji społecznych, które ostatecznie zakończyły się nowelizacją ustawy o usługach turystycznych z 29 kwietnia 2010 r.

Wśród zgłaszanych uwag i postulatów znajduje się m.in. taki „ciekawy” apel Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych w Krakowie:

Wprowadzić po artykule 24a, artykuł w brzmieniu: „Marszałek województwa jest upoważniony do zasięgania opinii lokalnego środowiska przewodników i pilotów w kwestii potrzeby organizacji kolejnych szkoleń dla kandydatów na przewodników i pilotów”.

W uzasadnieniu do tego postulatu podano:

W obecnym stanie prawnym swobody gospodarczej kolejne organizowane kursy dają nadzieję ludziom na pracę, której faktycznie nie ma. Kursy powinny być organizowane z mniejszą częstotliwością, w miarę lokalnych potrzeb.

Kto może oprowadzać turystów po mieście? („GW”)

Jedni twierdzą, że niekompetentni przewodnicy zaszkodzą wizerunkowi Polski i Polaków. Inni podkreślają, że wiedzę oprowadzających po mieście powinien weryfikować rynek, a nie urzędniczy stempel. Spór powraca – więcej w artykule Kto może oprowadzać turystów po mieście?

MPiPS planuje wprowadzenie limitów kosztu noclegu w podróżach służbowych („DP”)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce wprowadzić górny limit kosztów noclegu w podróży służbowej. Limit będzie bardzo wysoki, ale i tak łatwy do ominięcia– więcej w artykule 600 złotych za nocleg w delegacji.

Zimowe stolice smogu zapraszają na narty („DP”)

Górskie miejscowości wypoczynkowe mają problemy z zanieczyszczonym powietrzem. Turyści nie chcą płacić taksy klimatycznej. W czasie ferii tysiące turystów jeżdżą na Podhale, aby odpocząć na świeżym powietrzu. Tymczasem smog w popularnych miejscowościach górskich może być nawet większy niż w Krakowie. Nikt go jednak nie mierzy  – więcej w artykule Zimowe stolice smogu zapraszają na narty.