Daily Archives: 10 Maj, 2012

Konsultacje publiczne w sprawie projektu utworzenia Europejskiego Znaku „Turystyka wysokiej jakości” (MSiT)

Departament Turystyki uprzejmie informuje, że Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie projektu utworzenia Europejskiego Znaku „Turystyka wysokiej jakości”. Konsultacje potrwają do dnia 13 lipca 2012 roku. Zachęcamy do udziału w konsultacjach osoby fizyczne, przedsiębiorstwa a także organizacje i zrzeszenia branżowe. W celu przekazania swojego stanowiska Komisji Europejskiej należy odesłać wypełniony kwestionariusz na adres entr-tourism-consultations@ec.europa.eu. Odpowiedzi można udzielać w języku polskim wykorzystując niżej zamieszczony kwestionariusz lub w języku angielskim pobierając dokumenty ze strony Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/public-consultation-etq/index_en.htm, na której znajdują się również informacje o warunkach udziału w publicznych konsultacjach. Prosimy zwrócić uwagę w szczególności na wymóg wcześniejszej rejestracji.

Celem tej inicjatywy jest podniesienie jakości europejskich usług turystycznych, a więc i zwiększenie konkurencyjności europejskiego sektora turystycznego oraz zwiększenie zaufanie europejskich konsumentów do podmiotów świadczących usługi turystyczne wysokiej jakości i umożliwienie im świadomego wyboru dostawcy usług poprzez stworzenie przejrzystego systemu informacji o jakości usług.

Projekt utworzenia Europejskiego Znaku Jakości jest jednym z działań przewidzianych w Komunikacie Komunikat Komisji Europejskiej „Europa -najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne europejskiego sektora turystyki” COM (2010)352.

Źródło: komunikat MSiT z 7 maja 2012 r.

Konsultacje publiczne w sprawie projektu utworzenia Europejskiego Znaku „Turystyka wysokiej jakości”