Daily Archives: 28 Maj, 2012

Dr Jerzy Gospodarek o autorstwie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach

[cytaty]

Ciekawostkę stanowi, że pan poseł przypisał sobie  autorstwo tego projektu, chociaż w ostatecznej wersji tej ustawy nie zachował się bez zmian – i to z reguły istotnych –  ani jeden artykuł komisyjnego projektu, a kilka jego artykułów zostało skreślonych i kilkanaście dodanych, co gruntownie zmieniło treść wskazanej ustawy.

dr J. Gospodarek (SGH), odnosząc się do wypowiedzi posła Piotra van der Coghena o autorstwie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich