Daily Archives: 1 czerwca, 2012

Prof. Stanisław Waltoś o potrzebie badań nad prawem turystycznym (AD 1974)

Prof. dr hab. Stanisław Waltoś jest przede wszystkim kojarzony jako wybitny znawca prawa karnego i muzealnik.

Przy okazji dzisiejszego wyróżnienia doktoratem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, warto przypomnieć, że jest on także w Polsce jednym z prekursorów badań nad prawem turystycznym.

W publikacji pt. Problemy turystyki zagranicznej (Kraków 1974 r.) zamieszczona została jego wypowiedź z dyskusji z sesji plenarnej oraz artykuł.

Wypowiedź została zatytułowana Problematyka prawa turystycznego. Prof. S. Waltoś odniósł się w niej do pytaniaczy można posługiwać się nazwą prawo turystyczne i czy można mówić o takiej odrębnej dziedzinie prawa (dyskusja trwa do dziś). Wywód swój kończy następującym wnioskiem:

Ostatnia kwestia. Taka ogromna ilość problemów, wymagająca łącznego i całościowego traktowania, stwarza konieczność ukonstytuowania pewnych zespołów prawników, którzy reprezentując właściwe im specjalności, zajęliby się bliżej z naukowego punktu widzenia problematyką prawa turystycznego. Wydaje się, że nie byłoby dobrze, gdyby stworzono tylko jeden taki zespół. Przydałyby się przynajmniej dwa. Nowe bowiem powstaje głównie w trakcie dyskusji, a dyskusja ta ma sens tylko wtedy, gdy jest komu z kim dyskutować.

Choć trudno mówić o powstaniu takich zespołów, to niewątpliwie problematyka prawa turystycznego budzi w Polsce coraz większe zainteresowanie, czego skutkiem jest też m.in. powstawanie coraz większej liczby publikacji z tego zakresu. Nie znaczy to, że stan obecny należy uznać za zadowalający.

Z kolei artykuł opublikowany w tej pracy prof. S. Waltoś poświęcił dyskutowanemu wówczas problemowi prostytucji hotelowej.

Piotr Cybula