Daily Archives: 8 czerwca, 2012

Szlaki turystyczne a prawo – nowa grupa dyskusyjna na Facebooku

W związku z trwającą debatą nad potrzebą opracowania nowej ustawy o szlakach turystycznych postanowiłem założyć grupę dyskusyjną na Facebooku, gdzie można będzie wymienić pomysły i uwagi na ten temat.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszam do dołączenia: http://www.facebook.com/groups/328194803926861/

Piotr Cybula

 

105. Posiedzenie Europejskiej Federacji Związków Biur Podróży (ECTAA) w Krakowie

Rozwiązania ICT dla branży turystycznej, podnoszenie kompetencji kadr sektora turystycznego, nowelizacja dyrektywy 90/314 o imprezach turystycznych oraz zagadnienia dotyczące europejskiego sektora turystycznego to niektóre z tematów, które były przedmiotem 105. Posiedzenia Europejskiej Federacji Związków Biur Podróży (ECTAA).

W trakcie dwudniowych obrad z przedstawicielami zarządu Europejskiej Federacji Związków Biur Podróży (ECTAA), w tym z Prezydentem ECTAA, panem Borisem Zgomba oraz Sekretarzem Generalnym ECTAA, panem Michel De Blust spotkała się Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu.

Posiedzenie ECTAA w Krakowie w dniach 31.05.2012 – 1.06.2012r. zostało zorganizowane przez Polską Izbę Turystyki we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Krakow Convention Bureau. Program 105. Posiedzenia objął m.in.: Walne Zgromadzenie, Posiedzenie Zarządu oraz dwudniową Konferencję Biznesową. Gośćmi specjalnymi posiedzenia byli przedstawiciele Komisji Europejskiej Costas Andropoulos, Dyrektor ds. Współpracy i Wzajemnych Kontaktów, CSR i Wspierania Branży Turystycznej w Dyrekcji Generalnej Przedsiębiorstwa i Przemysł oraz Veronica Manfredi, Dyrektor ds. Prawa Konsumentów i Marketingu w Dyrekcji Generalnej Sprawiedliwość.

105. Posiedzenia ECTAA w Krakowie było pierwszym odbywającym się w naszym kraju, posiedzenia ECTAA odbywają się dwa razy do roku.

Źródło: komunikat MSiT z 4 czerwca 2012 r.