Daily Archives: 27 czerwca, 2012

„Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” – nowa publikacja COTG PTTK

Nakładem Wydawnictwa COTG PTTK ukazała się publikacja pt. Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

Książka składa się z dwunastu artykułów:

Jerzy Gospodarek: Cele i zakres projektowanej ustawy o szlakach turystycznych

Jerzy Kapłon: Zarys dziejów budowy i znakowania górskich szlaków turystycznych na ziemiach polskich

Marta Miller: Pojęcie i rodzaje szlaków turystycznych

Dominik Wolski: W sprawie potrzeby regulacji szlaków turystycznych położonych w górach

Armin Mikos von Rohrscheidt: Elementy formalnoprawne w organizacji kulturowych szlaków turystycznych – balast czy istotna potrzeba? Zarys problematyki na podstawie analizy funkcjonowania wybranych systemów

Jolanta Zatorska: Status prawny szlaków turystycznych we Francji

Jacek Szwaja: Wyznaczanie lądowych szlaków turystycznych i korzystanie z nich (zagadnienia administracyjnoprawne)

Janusz Długopolski: Możliwości ograniczenia właściciela w wykonywaniu prawa własności dla celów turystycznych

Krzysztof Sondel: Problematyka utrzymania systemu szlaków turystycznych. Uwagi de legę lata i de legę ferenda

Wojciech Robaczyński: Odpowiedzialność cywilna za wypadki na szlakach turystycznych

Mariusz Załucki: Ochrona nazwy w obszarze usług turystycznych w kontekście przyszłej regulacji szlaku turystycznego

Wojciech Górowski: Odpowiedzialność karna za wypadki na szlakach turystycznych

Informacja Wydawcy: COTG PTTK