Daily Archives: 17 czerwca, 2012

Prof. M. Nesterowicz o potrzebie zwiększenia ochrony klientów biur podróży

[cytaty]

„(…) obecny stan prawny powinien zostać poprawiony. Trzeba zatem:

– przywrócić koncesje dla biur podróży,

– sprawować na bieżąco i efektywnie kontrole nad ich działalnością, najlepiej przez Polską Izbę Turystyki lub przy jej współudziale,

– wprowadzić obowiązkową przynależność do Polskiej Izby Turystyki,

– sprawić, by gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe albo umowa ubezpieczenia pokrywały także odpowiedzialność cywilną biur podróży”.

M. Nesterowicz, Prawo powinno lepiej chronić klientów biur podróży, „Rzeczpospolita” z 10 października 2006 r., s. C4