10 lat prac nad Kodeksem Etyki Polskiej Izby Turystyki?

W „Wiadomościach Turystycznych” z 1 lutego 2004 r. ukazał się artykuł pt. Będzie kodeks etyczny? Zostały w nim przedstawione informacje o toczących się pracach nad utworzeniem Kodeksu Dobrych Praktyk w Turystyce. Prace te były prowadzone przez Polską Izbę Turystyki. Znajduje się tam wypowiedź pomysłodawcy tego kodeksu – Pawła Niewiadomskiego, ówczesnego wiceprezesa, a obecnego prezesa Polskiej Izby Turystyki. Stwierdził on: Mamy nadzieję, że kodeks będzie gotowy jeszcze przed tegorocznym sezonem letnim (tj. 2004 r. – P.C.).

Później informacja o istniejącym Kodeksie Etyki Polskiej Izby Turystyki widniała na stronie internetowej przez kilka lat. Znajdowała się tam informacja, że Polska Izba Turystyki wydaje certyfikaty członka PIT „w oparciu o zasady Kodeksu Etyki członków Izby„. Problem jednak w tym, że taki dokument formalnie nie został przyjęty (szerzej problem przedstawiam w artykule: Nieuczciwa praktyka PIT?).

Na stronie internetowej w formie komentarza do artykułu pt. Turystyka będzie miała kodeks etyki pojawił się później wpis podpisany przez Pawła Niewiadomskiego, prezesa PIT:

w informacji na temat pakietu korzyści zamieszczonej na stronie internetowej PIT (pkt 14) pomylono Kodeks Etyki, jako dokument zawierający normy etyki, z zasadami etyki w postaci nie skodyfikowanej. Rada Naczelna, która decyduje o przyjęciu do Izby nowego członka oprócz badania przesłanek formalnych (rodzaj prowadzonej działalności czy okres działalności gospodarczej) kieruje się również ocenami natury etycznej. Rada nie stosuje kodeksu etyki, gdyż czeka on dopiero na uchwalenie, co mamy nadzieje nastąpi niebawem. W istocie, chodzi o to, że statut Izby uzależnia członkostwo w Izbie od prowadzenia przez członka działalności zawodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwał organów Izby oraz dobrymi obyczajami. Dlatego punkt 14 pakietu korzyści otrzymał brzmienie: 14. Uzależnienie członkostwa w Izbie od prowadzenia przez członka działalności zawodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwał organów Izby oraz dobrymi obyczajami.

Ciekawe, że w głośne sprawie wykluczenia TUI Poland z członkostwa w Polskiej Izbie Turystyki również pojawiła się sprawa kodeksu etyki. W komunikacie PIT pt. Wykluczenie TUI z PIT czytamy:

Powyższe działania naruszyły, naszym zdaniem, postanowienia Kodeksu Etyki Koncernu TUI. Do jego przestrzegania zobowiązany jest każdy pracownik koncernu, w tym również, a może przede wszystkim, przedstawiciele kadry zarządzającej. Zgodnie z zapisami Kodeksu, TUI jest „solidnym i uczciwym partnerem biznesowym. Dotyczy to zarówno współpracy krajowej, jak też międzynarodowej. TUI traktuje partnerów biznesowych profesjonalnie, uczciwie, odnosi się do nich z szacunkiem, a działania firmy są transparentne. Kodeks powinien być stosowany przez wszystkie firmy, w których większościowe udziały pośrednio lub bezpośrednio posiada TUI AG. „Kodeks praktyk powinien być stosowany, na ile jest to możliwe, przez inne firmy powiązane, a także w relacjach z dostawcami i przedstawicielami.” Wszakże czytamy w nim także, że „nieprzestrzeganie i pogwałcenie Kodeksu nie będzie tolerowane. W interesie wszystkich pracowników firmy każde tego typu zachowanie będzie rygorystycznie eliminowane. Wszelkie instrukcje wydane w sprzeczności z zapisami Kodeksu nie mają mocy i powinny być zgłaszane.”

Tak to więc Polska Izba Turystyki informowała o Kodeksie Etyki członków Izby formalnie go nie posiadając, a ze swoim członkiem spór rozstrzyga powołują się na jego kodeks etyki. Sytuacja nieco kuriozalna. Może jest to jednak jakieś wytłumaczenie dlaczego dokument taki jeszcze nie powstał? Może Polska Izba Turystyki dostrzega, że inne podmioty (klienci, kontrahenci) będą ten dokument chciały kiedyś wykorzystać tak jak zrobiła to Izba w stosunku do TUI Poland?

Może jednak warto poważnie do tego tematu powrócić?

Piotr Cybula

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s