Daily Archives: 6 stycznia, 2014

Joanna Haberko: „O potrzebie formalnego wyodrębnienia medycyny podróży”

Na stronie internetowej czasopisma Hygeia Public Health dostępny jest bardzo interesujący artykuł autorstwa Joanny Haberko (Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) pt. O potrzebie formalnego wyodrębnienia medycyny podróży.