Daily Archives: 30 stycznia, 2014

MSiT nie wie co zrobić, więc pisze do Komisji Europejskiej (zabezpieczenie finansowe c.d.)

Od kilku miesięcy staram się dowiedzieć co takiego nasze władze napisały do Komisji Europejskiej, że przekonały ją, iż art. 7 dyrektywy 90/314 został w naszym prawie prawidłowo implementowany (sprawa dotyczy nowelizacji ustawy o usługach turystycznych w 2010 r. w zakresie zabezpieczenia finansowego). Dzisiaj z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymałem poniższą wiadomość. Została podpisana jako „Departament Turystyki”:

W związku z brakiem jednoznacznej odpowiedzi od Komisji Europejskiej w sprawie uzyskania dostępu do dokumentów związanych z zarzutem niewłaściwego wdrożenia art. 7 dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, zgodnie z art. 5 akapit drugi rozporządzenia 1049/2001 przekazaliśmy Pański wniosek do rozpatrzenia przez Komisję Europejską. Podjęte działanie wynika z brzmienia ww. akapitu art. 5 rozporządzenia („Państwa Członkowskie mogą zamiast tego skierować żądanie do instytucji”, „The Member State may instead refer the request to the institution”, „Der Mitgliedstaat kann den Antrag stattdessen an das Organ weiterleiten”, „L’État membre peut, au lieu de cela, soumettre la demande à l’institution”). Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że wnioskodawcy zostanie przekazana informacją o dalszym trybie postępowania przed Komisją Europejską poprosiliśmy o rozpatrzenie wniosku i poinformowanie Pana o sposobie rozpatrzenia sprawy. Poniżej przekazuję adresy kontaktowe Komisji Europejskiej w Pańskiej sprawie: (…) Z poważaniem, Departament Turystyki”

Piotr Cybula