Daily Archives: 24 stycznia, 2014

Organizatorzy konferencji o prawach konsumenta informują, że opłata za uczestnictwo „nie podlega zwrotowi”

Od pewnego czasu śledzę warunki uczestnictwa w konferencjach naukowych. Nie do rzadkości należą sytuacje, że znajdują się tam postanowienia niedozwolone (klauzule niedozwolone) w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dotyczy to również konferencji organizowanych przez… środowisko prawnicze.

Przed chwilą zapoznałem się z interesującą informacją o międzynarodowej konferencji pt. „Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania„. Organizuje ją w dniach 13-14 marca 2014 r. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Patronat nad konferencją objęła m.in. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa w tej konferencji nasuwa się jedno pytanie: czy członkowie Komitetu Organizacyjnego tej konferencji nie mają świadomości, że postanowienie typu:

„Opłata za uczestnictwo wynosi (…). Opłata (…) nie podlega zwrotowi„.

– stanowi niedozwolone postanowienie umowne, co wielokrotnie podkreślał Prezes UOKiK oraz potwierdzał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Piotr Cybula