Daily Archives: 18 stycznia, 2014

Wzmocnienie PIT kosztem ITRP?

Rada Krajowa Izby Turystyki RP odwołała ze swojego składu Małgorzatę Karwat Prezes ITZŁ (komunikat VIII posiedzenie Rady Krajowej Izby Turystyki RP II kadencji, w dziale aktualności na stronie ITRP).

Można odnieść wrażenie, że jest to efekt podpisania przez Izbę Turystyki Ziemi Łódzkiej oraz Polską Izbę Turystyki Oddział Łódzki listu intencyjnego, na mocy którego od 1 stycznia 2014 r. obie dotychczas niezależne Izby rozpoczną wspólną działalność jako oddział Polskiej Izby Turystyki (komunikat PIT: Branża się jednoczy). Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ITZŁ w obecności Pawła Niewiadomskiego – Prezesa PIT. Ze strony ITZŁ list intencyjny podpisała Małgorzata Karwat – Prezes ITZŁ.