Monthly Archives: Październik 2015

Prawne uwarunkowania turystyki górskiej – czy istnieje potrzeba zmian? – referat dr. Dominika Wolskiego

W dniach 7-9 października 2015 r. w Karpaczu odbędzie się w Karpaczu konferencja popularnonaukowa pt. „WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO TURYSTYKI AKTYWNEJ I SPECJALISTYCZNEJ”. Jest ona organizowana prze PTTK.

Na konferencji tej dr Dominik Wolski przedstawi referat na temat Prawne uwarunkowania turystyki górskiej – czy istnieje potrzeba zmian? 

Więcej informacji o konferencji: PTTK.

Szósty wyrok zasądzający odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością Sky Club

Wczoraj Sąd Rejonowy w Warszawie wydał już szósty wyrok zasądzający odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością Sky Club sp. z o.o.

Powódka nie odzyskała całości zwrotu z posiadanego zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki. Następnie wystąpiła wobec Skarbu  Państwa z pozwem o odszkodowanie w zakresie nieodzyskanej pozostałej kwoty. Podstawą żądania było to, że Skarb Państwa nie zapewnił powódce ochrony na poziomie wymaganym przez prawo unijne.

Do tego pory w prowadzonych przeze mnie sprawach jako pełnomocnika powodów Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia korzystnie rozstrzygnął 28 spraw – klientów: Sky Club, Aquamaris, Blue Rays, Alba Tour, Oriac (Summerelse) i Selectour&Telemac.

dr Piotr Cybula, radca prawny

Wybory to dobra okazja by zapytać polityków o turystykę

Wkrótce odbędą się wybory parlamentarne. Nie śledzę intensywnie kampanii, ale mam wrażenie, że problemy turystyki w hasłach wyborczych, czy szerzej w kampanii, pojawiają się rzadko, jeśli nie w ogóle.

A szkoda, bo okres ten jest bardzo dobrym czasem, aby zapytać o pewne podstawowe dla turystyki kwestie, takie jak np. pomysł na wprowadzenie regulacji odnoszącej się do szlaków turystycznych, czy zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki. Kiedyś, jeśli dobrze sobie przypominam, jedna z organizacji branżowych przy okazji innych wyborów pytała o „turystykę” poszczególne partie. Nawet jeśli nie uzyska się odpowiedzi, to i tak będzie to jakiś obraz sytuacji. W każdym razie można zawsze zainteresować kandydatów danym problemem, co później może zaprocentować.

Jeszcze jest nieco czasu, więc można byłoby spróbować (organizacje branżowe, media?).

Termin rozprawy a szkolenie pracowników (przypadek „Opola”)

Byłem dzisiaj w Opolu na rozprawie w sprawie przeciwko organizatorowi turystyki. W odpowiedzi na pozew organizator zawnioskował o przesłuchanie dwóch świadków związanych z biurem podróży. Ich przesłuchanie miało odbyć się dzisiaj.

Świadkowie w sądzie nie stawili się, za to organizator wysłał do sądu pismo. Z pismem tym sędzia zapoznał się dzisiaj. W piśmie tym – jak zrelacjonował sędzia – pozwane biuro podróży wnosiło o usprawiedliwienie nieobecności świadków. Jako przyczynę podało to, że zostali w dniu dzisiejszym skierowani na szkolenie.

Odległość z Krakowa do Opola to 182 km. Następny termin został wyznaczony pod koniec listopada.

Część klientów nie jest zadowolonych z realizacji umów przez biuro podróży. Część z nich decyduje się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Wybierając biuro podróży warto też uwzględnić to, przed którym sądem może toczyć się ewentualna sprawa przeciwko organizatorowi turystyki. Obecnie mamy na rynku bogatą ofertę biur podróży. Są możliwości i sposoby aby  wybrać taką, która nie będzie powodowała konieczności występowania z pozwem przeciwko organizatorowi np. w Opolu, Łodzi czy Poznaniu. Taką, gdzie np. mieszkaniec Warszawy może pozwać biuro podróży przed sądem w Warszawie, a mieszkaniec Krakowa przed sądem w Krakowie. Ale o tym już może napiszę w innym wpisie.