Monthly Archives: Październik 2011

Nowe rozporządzenie w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Minister Sportu i Turystyki wydał 6 października 2011 r. rozporządzenie w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 20 października 2011 r. (Nr 225, poz. 1353) i w tym dniu weszło w życie. Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy o usługach turystycznych.

Dostępne jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

dr Piotr Cybula

VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa (Toruń, 2-4 grudzień 2011 r.)

Obrady sesji naukowej na temat: Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie (jakoś czy jakość?) odbędą się 2, 3 i 4 grudnia 2011 r. w Dworze Artusa w Toruniu.

Część sesji będzie poświęcona zagadnieniom prawnym dotyczącym niezgodności polskich przepisów z prawodawstwem unijnym, propozycjom zmian oraz modelom przewodnictwa w krajach UE.

Materiały wygłoszone na VII Forum zostaną wydane, podobnie jak po poprzednich dorocznych spotkaniach, jako monografia przez wydawnictwo PROKSENIA z Krakowa.

Do udziału w Forum organizatorzy zapraszają pilotów, przewodników wycieczek, organizatorów turystyki oraz pracowników samorządowej administracji turystycznej z całego kraju.

Program konferencji dostępny jest na stronie Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa.

Źródło:PFPiP

MSZ: Kenia – aktualizacja ostrzeżenia o zagrożeniach dla turystów

W związku z obecnym podwyższonym zagrożeniem terrorystycznym na terenie Kenii Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca powstrzymanie się od podróżowania do północnych i wschodnich prowincji tego kraju, przede wszystkim zaś na tereny sąsiadujące z Somalią. Ministerstwo zwraca również uwagę osobom podróżującym do Kenii, że za miejsca szczególnie zagrożone należy uznać m.in. centra handlowe, restauracje, luksusowe hotele i międzynarodowe porty lotnicze, a także parki narodowe.
Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Źródło: komunikat MSZ z 27.10.2011 r.

EU Passenger Law Towards 2020 (conference, Leuven, 6 December 2011)

A significant part of European private law is travel law.
The Package Travel Directive, Regulations on passenger rights
and international conventions all belong to both the private
law and the travel law acquis communautaire. Travel law is
evolving fast. A critical mass of law is emerging that is vastly
important for EU citizens, the service industry it regulates
and for the development of European private law. We think
these are good reasons to create a forum for discussing issues
of contemporary travel law. This is the purpose of the Leuven
Travel & Transport Law Forum. The LTTL-Forum is designed
as a platform for exchange and debate on Belgian, European
and global law on travel, tourism, leisure and passenger transport.
It is affiliated to the Study Centre of Consumer Law of the
K.U.Leuven. The LTTL-Forum will run a website, form a community
of scholars and practitioners of travel law and organise
conferences and seminars. This conference on passenger
law is the first the forum organizes; a second conference on
package travel and travel distribution will follow in 2012.
It gives us great pleasure to invite you to this important event.

Evelyne Terryn, Jules Stuyck and Jens Karsten

Programme:

09:30 – 09:40 A high-level discussion on passenger law – A kick-start for the LTTL-Forum Evelyne Terryn, Professor, K.U.Leuven, Director of the LTTL-Forum
09:40 – 10:00 A mobile society is getting organised: Intermodality & User rights for all modes of transport Saïd El Khadraoui, MEP from Leuven, Member of the European Parliament’s Committee on Transport and Tourism
10:00 – 10:30 A European vision for passengers: protecting EU passengers’ rights in tomorrow’s transport Siim Kallas, Vice-President of the European Commission, EU Transport Commissioner
10:30 – 10:50 The Establishment and Implementation of Rights for People of Reduced Mobility Travelling by Air Artur Zasada, MEP, Member of the European Parliament’s Committee on Transport and Tourism
10:50 – 11:20 Coffee Break
11:20 – 11:35 Unfair commercial practices in travel Monique Goyens, Director General, BEUC
11:35 – 11:50 Passenger rights across transport modules Christopher Irwin, Vice-President, European Passengers Federation (EPF) (tbc)
11:50 – 12:30 Discussion
12:30 – 13:20 Lunch Break
13:20 – 13:40 EU air passenger law and international governance Pablo Mendes de Leon, University of Leiden, President of the European Air Law Association
13:40 – 14:00 Regulation 261/2004 – Denied-boarding, cancellation & delay Sebastian Dreyer, Air Berlin
14:00 – 14:20 Regulation 1107/2006 – Persons with reduced mobility in transport Stig Langvad, European Disability Forum
14:20 – 14:40 Fare transparency – Regulation 1008/2008/EC and the Consumer Rights Directive John Balfour, Clyde&Co
14:40 – 15:00 Booking transparency and the level playing field – The reform of the CRS-Regulation 80/2009/EC Christoph Klenner, ETTSA
15:00 – 15:20 Passenger law determinants for a new Package Travel Directive Stephan Keiler, University of Salzburg / IFTTA
15:20 – 15:40 Smooth intermodality Salvatore D’Acunto, Head of Unit, DG MOVE/A4 “Passenger Rights”
15:40 – 16:30 Panel stakeholder discussion on the future of European air passenger law – Chaired by Jens Karsten, K.U.Leuven Hans de Coninck (Expert toerisme- en reiswetgeving), Monique De Smedt (IATA), Athar Husain-Khan (AEA)(tbc), Nuria Rodriguez (BEUC), Mia Wouters (LVP Law)(tbc), Monique De Smedt (IATA), Athar Husain-Khan (AEA, Nuria Rodriguez (BEUC) and Mia Wouters (LVP Law)
16:30 – 16:45 Summary & Closing remarks Jules Stuyck, Professor, K.U.Leuven

Source: http://euvr.eu/euvr/Events_files/LTTL-Forum%206.12.2011.pdf

MSiT: Umowa turystyczna z Katarem

W dniu 20 października br., w Pałacu Prezydenckim, w obecności Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP  i  Hamada ibn Chalify as-Saniego, Emira Kataru, Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz  oraz Minister Przedsiębiorczości i Handlu Sheikh Jassin bin Abdul Aziz Al.-Thani podpisali Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru o współpracy w dziedzinie turystyki.
Umowa jest przede wszystkim potwierdzeniem, iż oba kraje uznają turystykę za ważny obszar współdziałania.  Stworzy ona bazę prawno-traktatową i klimat do bezpośrednich kontaktów podmiotów turystycznych działających na obu rynkach.

Minister Giersz w trakcie spotkania z dziennikarzami podkreślił, że  jednym z celów polskiego rządu jest m.in. zachęcenie katarskich przedsiębiorców do inwestowania w polską bazę turystyczną, zwłaszcza w bazę uzdrowiskową.

Źródło: informacja MSiT

Klauzule biura podróży VIP Travel (Sosnowiec) w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 września 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2545
Ewelina Antiopoulos – VIP Travel Biuro Podróży z siedzibą w Sosnowcu
„Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem imprezy należy zgłaszać niezwłocznie u pilota/rezydenta, który jest zobowiązany do usunięcia jej na miejscu. W przeciwnym wypadku należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez pilota z dopiskiem „zapoznałem się”. Nie podpisane reklamacje przez w/w przedstawiciela nie będą rozpatrywane przez Organizatora”.

Numer wpisu: 2544
Ewelina Antiopoulos – VIP Travel Biuro Podróży z siedzibą w Sosnowcu
„Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu nie wykonania, błędnego wykonania umowy lub błędnej interpretacji oferty przez inne biura (agentów) sprzedających ofertę Organizatora”

MSZ: Tunezja – ostrzeżenie przed pogorszeniem stanu bezpieczeństwa

W związku z niestabilną sytuacją społeczno-polityczną w Tunezji, poprzedzającą wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego w dniu 23 października 2011 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje obywateli polskich przebywających na miejscu i planujących w najbliższym czasie podróż do tego kraju o możliwości pogorszenia stanu bezpieczeństwa.

Prosimy o śledzenie aktualnych komunikatów dotyczących sytuacji wewnętrznej w Tunezji. Osobom wyjeżdżającym w celach turystycznych nadal zalecamy nieoddalanie się od centrów turystycznych, unikanie miejsc publicznych w czasie manifestacji i niepokojów społecznych oraz utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami biur podróży. Nie zalecamy także podejmowania podróży poza ośrodki turystyczne, szczególnie na tereny południowo – zachodnie kraju.

Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Źródło: informacja MSZ

Gliwickie „hotele”, czyli jak w Polsce działa informacja turystyczna

21 października 2011 r. ogłoszeni zostali laureaci Przeglądu Dobra Strona Turystyki 2011. Jak piszą organizatorzy tego konkursu: Dobra Strona Turystyki to jedyny w Polsce przegląd stron turystycznych, podczas którego specjaliści i praktycy z branży internetowej wyróżnią najbardziej interesujące witryny internetowe 2011 roku.

Jedną z kategorii tego konkursu jest kategoria: Portal miejski. W tym roku zwyciężyła strona internetowa Gliwic: www.gliwice.eu.

Po dokonaniu poprzedniego wpisu na temat wirtualnych hoteli, moteli i pensjonatów, gdzie podniosłem również problem stron internetowych gmin i zamieszczanych tam wykazów obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie, ciekawy byłem jak przedstawia się z tego punktu widzenia strona laureata. W tym celu dokonałem porównania.

I tak, zgodnie z informacją dostępną w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich w Gliwicach mamy 8 (osiem) hoteli (od **- do ****- gwiazdkowych).

Na nagrodzonej stronie internetowej mamy hasło Gastronomia i hotele, tam pojawia się hasło hotele. Po kliknięciu mamy wykaz nazwany „Hotele”. W tym wykazie „hoteli” mamy 23 (dwadzieścia trzy) obiekty, a więc prawie trzy razy tyle ile jest we wskazanym wyżej Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich. Przy 12. z nich widnieje nazwa rodzajowa „hotel”.

Nasuwa się więc pytanie, czy strona ta w tym zakresie w sposób odpowiedni pełni swoją rolę? Na pewno zasługuje na korektę.

dr Piotr Cybula

Wirtualne hotele, motele, pensjonaty

Co jakiś czas zadaję studentom jako temat zadania (referatu) analizę informacji dostępnych w Internecie o obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie w różnych miastach. Najczęściej są to miejscowości znane z turystycznych walorów i często odwiedzane przez turystów.

Punktem wyjścia do analizy są tu dane z wykazu obiektów hotelarskich, który jest dostępny na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki. W stosunkowo prosty i szybki sposób można sprawdzić jakie obiekty hotelarskie funkcjonują w danej miejscowości i jaką posiadają kategorię. Następnie wynik ten należy skonfrontować z tym, co otrzymujemy w Internecie po wpisaniu w dowolnej wyszukiwarce nazwy danej miejscowości i dodatku  typu „hotel”, „motel”, „pensjonat”, czy „obiekt hotelarski”.

Jakie są wyniki? Niestety te same od kilku lat. W przypadku wielu miejscowości więcej mamy obiektów, które w sposób bezprawny (bez odpowiedniej decyzji marszałka województwa) są przedstawiane w Internecie np. jako hotele, niż takich, które czynią to legalnie. Czasami nawet w wykazach (np. hoteli) udostępnianych na stronach gmin, czy informacji turystycznej (sic!), również znaleźć można obiekty, które nie powinny być tak oznaczane.

Taki stan rzeczy nie budzi większego zainteresowania. Ani samej branży (czy nie powinno jej na tym zależeć?), ani organów i organizacji zajmujących  się ochroną konsumenta. Sytuacja ta w jakimś stopniu podważa też sens obecnie istniejących przepisów kategoryzacyjnych. Jedynym „pocieszeniem” jest bardzo mała ich znajomość przez samych klientów (nie znając standardów obiektów, nie mają często oczekiwań wynikających z tych przepisów). Na pewno nie można powiedzieć, że nie można podjąć tu pewnych działań, że nie ma odpowiednich przepisów itd. Takie działania uderzają w interesy zarówno konkurencji, jak i konsumentów, a w tym zakresie instrumentów ochrony jest wiele.

dr Piotr Cybula

Turystyka w Konstytucji PRL z 1952 r., czyli zdrowy i kulturalny wypoczynek

Art. 69

1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo do wypoczynku.

2. Prawo do wypoczynku zapewniają pracownikom: ustawowe skrócenie czasu pracy przez urzeczywistnienie ośmiogodzinnego dnia pracy oraz krótszego czasu pracy w przypadkach przewidzianych ustawami, ustawowo określone dni wolne od pracy, coroczne płatne urlopy.

3. Organizacja wczasów, rozwój turystyki, uzdrowisk, urządzeń sportowych, domów kultury, klubów, świetlic, parków i innych urządzeń wypoczynkowych stwarzają możliwości zdrowego i kulturalnego wypoczynku dla coraz szerszych rzesz ludu pracującego miast i wsi.