Daily Archives: 5 listopada, 2011

GW: Samowolka po góralsku, hej!

W Gazecie Wyborczej ukazał się bardzo ciekawy artykuł Dawida Hajoka pt. Samowolka po góralsku, hej!

Zaczyna się on następująco: Wielki biały dom przy Nowotarskiej 4a w Zakopanem od niedawna jest najsłynniejszą samowolą budowlaną w Polsce. W ubiegłym miesiącu jego właściciel (…) w ramach obchodów swoich 50. urodzin postanowił zorganizować Jubileusz 17-lecia samowoli budowlanej. Zaprosił urzędników i wszystkich mieszkańców domu.

Wiele z przywołanych w artykule inwestycji dotyczy branży hotelarsko-turystycznej.

Polecam.

Klauzula biura podróży Grajan Tour (Olsztyn) w rejestrze klauzul niedozwolonych

Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienie:

Numer wpisu: 2564
Grajan Tour Sp. z o.o. w Olsztynie
„Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro potrąca:
– Opłatę manipulacyjną w wysokości 5 % ceny – przy rezygnacji do 40 dni przed rozpoczęciem imprezy
– 25 % ceny – przy rezygnacji między 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy
– 50 % ceny – przy rezygnacji między 15 a 7 dniem przed rozpoczęciem imprezy
– 90 % ceny – przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy”