Daily Archives: 2 listopada, 2011

IFTTA: German Supreme Court clarifies scope of PTD insolvency protection

In judgement of Nov. 2, 2011 the German Supreme Court (BGH) held that insolvency protection pursuant to Art. 7 PTD also covers the repayment of the travel price if the organiser had cancelled the package trip before going bust. Neither Art. 7 PTD nor German law would require a causal connection between the insolvency of the organiser and the cancellation of the trip. Due to clear wording of Art. 7 PTD in this regard, the BGH saw no reason to file a reference for preliminary ruling to the ECJ.

Source: IFTTA (by: Michael Wukoschitz)

BGH press release 173/2011 of Nov. 2, 2011

RP: Za odwołany lot należy się rekompensata (artykuł)

W Rzeczpospolitej ukazał się artykuł pt. Za odwołany lot należy się rekompensata. Przedstawione w nim zostały podstawowe zasady wynagradzania pasażerów w przypadku odwołania lotu. Artykuł dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

Klauzule biura podróży Optim (Rzeszów) w rejestrze klauzul niedozwolonych

Prezes UOKiK 21 września 2011 r. wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2548

Wojciech Filipek – „Optim” w Rzeszowie

„W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie takich jak: odmowy wydania paszportu, nieważności wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez Uczestnika terminów wpłat, choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne oraz innych Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji z imprezy w odpowiedniej wysokości:

a) przy rezygnacji do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł/os.;

b) przy rezygnacji pomiędzy 44 a 31 dniem przed rozpoczęciem imprezy faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 10 % ceny imprezy;

c) przy rezygnacji pomiędzy 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 30 % ceny imprezy;

d) przy rezygnacji pomiędzy 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 60% ceny imprezy;

e) przy rezygnacji pomiędzy 7 dni i krócej przed rozpoczęciem imprezy 90 % ceny imprezy.”

Numer wpisu: 2547
Wojciech Filipek – „Optim” w Rzeszowie
„Biuro Podróży Optim Travel zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników.”
Numer wpisu: 2546

Wojciech Filipek – „Optim” w Rzeszowie

„Wzrost cen powyżej 10 % upoważnia Klienta do rezygnacji z imprezy i uzyskania zwrotu całości kwoty wpłaconej do biura”