Daily Archives: 3 listopada, 2011

RP: Z powodu awaryjnego lądowania nie przysługuje odszkodowanie

W Rzeczpospolitej ukazał się artykuł pt. Z powodu awaryjnego lądowania nie przysługuje odszkodowanie. Jest on dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

MSZ: Trynidad i Tobago – stan wyjątkowy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje osoby planujące podróż na Trynidad i Tobago, że na terenie tego kraju obowiązuje „ograniczony stan wyjątkowy”, wprowadzony przez miejscowe władze w celu położenia kresu zbrojnej przestępczości. W kilkunastu rejonach kraju, w tym w obszarze wód przybrzeżnych w odległości 3 mil morskich od linii brzegowych obowiązuje w godz. 23,00 – 4,00 godzina policyjna. Na mocy stanu wyjątkowego niektóre prawa konstytucyjne mogą być zawieszone. Patrole wojskowe i policyjne mają prawo przeszukiwać zatrzymywane osoby i pojazdy w celu uniemożliwienia przemytu broni. Lokalne posterunki policyjne mogą wydawać zezwolenia osobom, które zamierzają przemieszczać się w okresie obowiązywania godziny policyjnej. Stan wyjątkowy będzie obowiązywał co najmniej do 4 grudnia 2011 roku.

Wszystkim osobom odwiedzającym Trynidad i Tobago zaleca się posiadanie przy sobie na stałe ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Osoby przylatujące na Trynidad i Tobago po rozpoczęciu się godziny policyjnej, mogą uzyskać na lotnisku odpowiednie zezwolenie na przemieszczenie się do miejsca zakwaterowania.

Rejony obowiązywania godziny policyjnej: miasto Port of Spain, miasto San Fernando, The Borough of Arima, The Borough of Chaguanas, The San Juan/Laventille Regional Corporation, The Diego Martin Regional Corporation, Carli Bay, Couva Maloney, Moruga (Princes Town Regional Corporation), Cedros (Siparia Regional Corporation), Claxton Bay, Pointe-a-Pierre Toco (Sangre Grande Regional Corporation), Dow Village, California, La Horquetta, Windy Hill Arouca (Tunapuna/Piarco Regional Corporation), McBean, Couva, Chase Village, Carapichaima (Couva/Tabaquite/Talparo Regional Corporation), obszar w odległości do 3 mil morskich od linii brzegowej.

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być podstawą żadnych roszczeń.

Źródło: komunikat MSZ

Klauzule biura podróży Exploruj.pl (Zakopane) w rejestrze klauzul niedozwolonych

Prezes UOKiK 21 września 2011 r. wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2550
Jarosław Figiel – Exploruj.pl – Jarosław Figiel z/s w Zakopanym
„Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Klienta, klient nie skorzysta ze świadczeń, które są zapewnione w czasie trwania imprezy i objęte programem nie może się on domagać odszkodowania ani obniżenia ceny”

Numer wpisu: 2549
Jarosław Figiel – Exploruj.pl- Jarosław Figiel z/s w Zakopanym
„Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, z powodu działania siły wyższej, decyzji władz państwowych oraz niewystarczającej liczby uczestników imprezy turystycznej”