Daily Archives: 30 listopada, 2011

Klauzule stosowane przez Pro Sport (Mikołów) w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 października 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2605
Tomasz Kłoska – Pro Sport Tomasz Kłoska z/s w Mikołowie
„Nie wykorzystanie przez klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem imprezy nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub do żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia”

Numer wpisu: 2604
Tomasz Kłoska – Pro Sport Tomasz Kłoska z/s w Mikołowie
„W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik ponosi następujące koszta:
– utrata zaliczki + 250 zł w razie rezygnacji pomiędzy 35-30 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
– utrata zaliczki + 500 zł w razie rezygnacji pomiędzy 29-14 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
– utrata zaliczki +1100 zł w razie rezygnacji po 14 dniu przed rozpoczęciem imprezy (…)”