Daily Archives: 8 listopada, 2011

Klauzula Biura Podróży „Olimp” (J.Mrozowicz, R.Zubrzycka) w rejestrze klauzul niedozwolonych

Prezes UOKiK 21 września 2011 r. wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienie:

Numer wpisu: 2570
Józef Mrozowicz, Renata Zubrzycka – Biuro Podróży „Olimp”
„Po powrocie do kraju uczestnik może złożyć reklamację na piśmie odnośnie wadliwego wykonania umowy w terminie do 7 dni od daty jej zakończenia w B.P. „Olimp” – odpowiedź w formie pisemnej winna być udzielona najpóźniej w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.”