Daily Archives: 23 listopada, 2011

MSiT nagradza pracę magisterską na temat zabezpieczenia finansowego biur podróży

Kapituła Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej wyłoniła laureatów IX edycji Konkursu. Jednomyślnie zdecydowano przyznać trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia.

Trzecią nagrodę w Konkursie otrzymała Pani Aleksandra Kowalczyk za pracę magisterską pt. Zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki i pośrednika turystycznego jako element ochrony konsumenta w prawie polskim, przygotowaną w Zakładzie Prawa Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.

Więcej informacji na stronie MSiT.

UOKiK uznał praktykę HOLIDAY TRAVEL CENTER za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów

Niezbędne koszty zawarcia umowy 500 EUR – to jedno z postanowień stosowanych przez Holiday Travel Center w Warszawie. Prezes UOKiK uznała, że spółka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła karę finansową ponad 6,6 tys. zł

[Warszawa, 22 listopada 2011 r.] Postanowienia, które zostały uznane przez sąd za zabronione znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych. Wpis do tego rejestru oznacza, że żaden przedsiębiorca, bez względu na branżę, nie może ich stosować. Obecnie w rejestrze znajduje się 2705 klauzul, z których ponad 700 związanych jest z turystyką.

Postępowanie w sprawie Holiday Travel Centre zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia konsumenta. Spółka oferuje czasowe pobyty w ośrodkach oraz apartamentach wypoczynkowych na podstawie umów zawartych na dłuższy okres – np. na 15 lat. Konsument, który zdecyduje się skorzystać z oferty na dłużej niż trzy lata zawiera tzw. umowę timesharingu – nabywa prawo do korzystania z nieruchomości w określonym czasie.

Po przeanalizowaniu wzorców umownych Prezes UOKiK miała zastrzeżenia m.in. do klauzuli wymuszającej na konsumentach bezzwrotną wpłatę 500 euro z tytułu zawarcia umowy. Zdaniem Urzędu, przedsiębiorca może jedynie domagać się zapłaty poniesionych przez niego kosztów związanych z organizacją wyjazdu, jednak musi to być to suma adekwatna od rzeczywistych wydatków, które poniósł.

Prezes UOKiK uznała, że spółka Holiday Travel Center, stosując postanowienia wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła karę finansową w wysokości 6 612 zł. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przedsiębiorca odwołał się do sądu.

Źródło: informacja prasowa UOKiK

RP: Rewolucja na stokach do poprawki

Kontrowersyjne przepisy, dotyczące dopuszczalnej liczby narciarzy na stoku, będą raz jeszcze poważnie przeanalizowane. Ostro oprotestował je minister Michał Boni – więcej w artykule Rewolucja na stokach do poprawki.