Daily Archives: 13 lutego, 2013

Cytat dnia, czyli co według „Polityki” pokrywa zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki?

Z gwarancji przede wszystkim pokrywane są powroty turystów, potem zobowiązania wobec Skarbu Państwa, rozliczenia z firmami przewozowymi, hotelarzami itd., a na samym końcu z samymi turystami

W. Markiewicz, Plajta Travel, „Polityka” 2013, nr 5, s. 38

Komentarz: nie wchodząc w szczegóły, zakres tego, co pokrywa zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki i pośredników turystycznych określony został w art. 5 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych. Autor powyższego cytatu nie uwzględnił go, co doprowadziło do zupełnie nietrafnego stwierdzenia.

Piotr Cybula