Daily Archives: 4 lutego, 2013

Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport (konferencja, Kraków, 17 maja 2013 r.)

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport„, która odbędzie się dnia 17 maja 2013 w Krakowie.
Konferencja ta jest organizowana przy współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym pod merytorycznym patronatem Zakładu Prawa Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie oraz Samodzielnego Zakładu Turystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Patronat honorowy nad konferencja objął Minister Spraw Wewnętrznych, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Rzecznik Ubezpieczonych.
Celem konferencji jest podsumowanie istniejącego stanu prawnego związanego z aspektem bezpieczeństwa ruchu turystycznego w górach, analiza sytuacji i podjęcie dyskusji nas wytyczeniem kierunków w procesie legislacji.
Konferencja kierowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa w górach – przewodników, ratowników górskich, przedsiębiorców z branży turystycznej, samorządowców, prawników, ubezpieczycieli oraz turystów.
Udział w konferencji jest bezpłatny, konieczne jest jedynie zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłania jej na adres mailowy poczta@cotg.pttk.pl lub faksem pod numer 12 421-21-13 do dnia 30 kwietnia 2013.

Referaty konferencyjne zostaną opublikowane w recenzowanym wydawnictwie w ramach Biblioteki Górskiej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

PROGRAM, KARTA ZGŁOSZENIA.