Daily Archives: 6 lutego, 2013

„Turystyka uprawnieniowa” – dla badaczy form turystyki

Wynikiem nadmiernej regulacji dostępu do zawodów w Polsce jest wykształcenie swoistej „turystyki uprawnieniowej” w wyniku, której polscy obywatele jeżdżą do innych krajów UE w celu uzyskania uprawnień do wykonania zawodu. Okoliczność ta dodatkowo potwierdza, jak bezprzedmiotowe są regulacje pogarszające sytuacje polskich obywateli w ich własnym kraju skoro muszą szukać pomocy za granicą.

Źródło: uzasadnienie projektu tzw. ustawy deregulacyjnej, s. 16.

Wyprawy partnerskie a prawo

W głośnej ostatnio górskiej wyprawie turystycznej organizator tłumaczy, że nie musiał spełniać pewnych warunków związanych z jej organizacją, bowiem była to wyprawa partnerska.

Problematyka wypraw partnerskich od dłuższego czasu wywołuje dużo emocji i spotyka się z różną oceną. Można powiedzieć, że dyskusja ta toczy się na dwóch płaszczyznach, wzajemnie na siebie zachodzących. Pierwsza, to kwestia oceny bezpieczeństwa udziału w takich wyjazdach. Druga, to aspekt prawny. W szczególności pojawia się pytanie, na ile taka „partnerskość” może wyłączyć zastosowanie określonych przepisów.

Wskazuje się także, że często wyprawy takie nie są w rzeczywistości wyprawami partnerskimi, a są organizowane de facto na zasadach komercyjnych (wówczas używa się czasem nazwy „tzw. wyprawy partnerskie”). Ostrożność przed takimi wyjazdami zaleca się np. na stronie wyprawy partnerskie.

W literaturze polskiej najpełniejszą analizę organizacji tzw. wypraw partnerskich w świetle prawa polskiego przedstawił dr Dominik Wolski w pracy Prawne uwarunkowania tzw. „wypraw partnerskich” opublikowanej w monografii Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne.

Piotr Cybula

Cytat dnia, czyli co to jest „wypoczynek”?

„Jak poinformowała Janina Jakubowska, rzeczniczka prasowa Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, wyjazd 10-osobowej grupy survivalowej w Bieszczady nie został zgłoszony przez organizatorów. – Gdyby to był wyjazd zakwalifikowany jako wypoczynek dzieci lub młodzieży, to organizator powinien zawiadomić kuratorium. Jeśli jednak to był kurs, szkolenie lub inny wyjazd, nie związany z wypoczynkiem – to szkoła nie ma obowiązku nas zawiadomić – wyjaśnia Jakubowska.”

Źródło: Policja oskarża opiekuna obozu w Bieszczadach.