Daily Archives: 2 września, 2011

Do Tajlandii bez wiz (od 11 sierpnia 2011 r.)

Ambasada Tajlandii w Polsce na swojej stronie internetowej zamieściła następujący komunikat:

Informujemy, że od dnia 11 sierpnia 2011 posiadacze polskich paszportów mogą podróżować do Tajlandii w celach turystycznych do 30 dni pobytu bez konieczności ubiegania się o wizę. W sytuacji gdy granica Tajlandii będzie przekraczana drogą lądową z państw sąsiednich (Laos, Malezja, Kambodża i Birma) pobyt wynosi 15 dni.

Więcej informacji: strona internetowa Ambasady

Upadek biura podróży z Bielska-Białej, czyli naruszenia dyrektywy 90/314 c.d.

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zamieszczony został poniższy komunikat, dotyczący niewypłacalności biura podróży z Bielska-Białej.

Można w nim w szczególności przeczytać, że poszkodowani klienci mogą nie otrzymać całości tzw. przedpłat. Wielokrotnie pisałem, że taka sytuacja, a ściślej przepisy, które do niej prowadzą, stanowi naruszenie dyrektywy 90/314, a poszkodowani klienci mogą wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym względem naszego Państwa (z uwagi na nieprawidłowe wdrożenie wspomnianej dyrektywy). Pomimo pokrzywdzenia w takich sytuacjach zapewne już kilkudziesięciu tysięcy konsumentów, nie spotkałem się z zainteresowaniem problemem ani Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ani Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednocześnie pojawia się pytanie, czy reforma zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki została w roku ubiegłym prawidłowo przeprowadzona?

Komunikat dla klientów poszkodowanych przez organizatora turystyki: Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego WITOURS z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 35/2

Dnia 1 września organizator turystyki: Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego WITOURS złożył w Urzędzie Marszałkowskim oświadczenie, że nie jest w stanie wywiązać się z zawartych z klientami umów o świadczenie usług turystycznych oraz zapewnić powrotu klientom do kraju. Tego samego dnia firma zablokowała sprzedaż oraz odwołała wszystkie imprezy mające rozpocząć się od 1września 2011 r. Marszałek Województwa Śląskiego uruchamia procedury wynikające z gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA mające zapewnić w pierwszej kolejności sprowadzenie do kraju turystów z Albanii i Grecji.

Pozostała część środków z gwarancji ubezpieczeniowych zostanie przeznaczona na zwrot wpłat wniesionych przez klientów, proporcjonalnie do wysokości pozostałej sumy. Wykaz dokumentów niezbędnych do zgłoszenia szkody zostanie podany do wiadomości w ciągu kilku najbliższych dni na stronie Urzędu Marszałkowskiego, po uzgodnieniu z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA SA.

Obecnie w Albanii przebywa 137 turystów, a w Grecji 69. W drodze po turystów są już autokary. Grupa z Grecji wyjedzie prawdopodobnie dzisiaj, a z Albanii jutro rano. Transport klientów biura zbiegł się z zakończeniem turnusów.

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego WITOURS z siedzibą w Bielsku-Białej figuruje w Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystyki. Dzięki temu turyści mogą powrócić bez przeszkód z Grecji i Albanii.

Źródło: strona internetowa UM Województwa Śląskiego