Daily Archives: 26 września, 2011

Klauzula TU „Generali” dot. zgłaszania okoliczności powstania szkody w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 września 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienie:

Numer wpisu: 2526
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie
„Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w innych okolicznościach niż podano w zgłoszeniu szkody”