Daily Archives: 7 września, 2011

„Nie ma zgody, a szkoli kolonijnych wychowawców” – TVN24 v. MEN

Kilka miesięcy temu pisałem o organizatorze szkoleń dla kolonijnych wychowawców. Sprawa została opisana przez  TVN24. Jak czytamy tam:

125 zł za szkolenie i nieważny dokument – tyle kazał sobie płacić właściciel Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (…), który w miniony weekend prowadził kursy na wychowawców kolonijnych. Problem w tym, że kurs, a więc i świadectwo nie są honorowanie przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. Dzięki reporterowi „Prosto z Polski” kursanci dowiedzieli się, że są oszukiwani.

W artykule czytamy dalej, że problem związany jest z tym, że zgodnie z „regulaminem łódzkiego kuratorium oświaty” warunkiem organizacji szkoleń na terenie tego województwa jest „wygranie przetargu”. Przedsiębiorca ten posiada uprawnienia do organizacji szkoleń otrzymane w innym województwie i jak twierdzi w pozostałych piętnastu województwach (poza województwem łódzkim) nie ma problemu z organizacją szkoleń.

Wskazałem wówczas, że zgodnie z obowiązującymi tu wymaganiami szkolenia takie mogą być organizowane przez kuratoria oświaty i placówki doskonalenia nauczycieli, a także osoby prawne i fizyczne za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty. Jednocześnie podałem przykład kuratora województwa małopolskiego, który wyraźnie informował  zainteresowane osoby, że może wyrazić zgodę na zorganizowanie kursu dla wychowawców lub kursu dla kierowników wypoczynku, jeżeli m.in. „kurs będzie zorganizowany na terenie województwa małopolskiego”, a więc już nie w innym województwie.

Po napisaniu tego tekstu wystąpiłem do Ministerstwa Edukacji Narodowej. W otrzymanej odpowiedzi zajęto stanowisko, że „W tym przypadku wystarczy zgoda kuratora sprawującego nadzór nad ośrodkiem”.

dr Piotr Cybula