Daily Archives: 16 września, 2011

WT o rachunku powierniczym

W Wiadomościach Turystycznych ukazał się interesujący artykuł na temat rachunku powierniczego jako zabezpieczenia finansowego biur podróży, dostępny jest również w Internecie: Zbudować zaufanie poprzez rachunek.

IFTTA: Preliminary Ruling – ECJ C-410/11 (Montreal Convention)

Preliminary ruling before ECJ lodged by Audiencia Provincial de Barcelona (national reference: QP/07238-A9, decision as of June 15, 2011):

C-410/11 (Pedro Espada Sánchez ea/Iberia)

Questions referred
(1)    Must the limit of 1 000 Special Drawing Rights per passenger, laid down in Article 22 of the Montreal Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, concerning the liability of the carrier in the case of destruction, loss or damage of baggage, considered in conjunction with Article 3(3) of that convention, be interpreted as a maximum limit for each individual passenger where a number of passengers travelling check in their shared baggage together, regardless of whether there are fewer pieces of checked baggage than there are actual travellers?
(2)    Or, on the contrary, must the limit to damages laid down in Article 22 of the Montreal Convention be interpreted as meaning that, for each piece of checked baggage, only one passenger may be entitled to claim compensation and that, accordingly, the maximum limit applied must be that fixed for a single passenger even if it is proved that the lost baggage identified by a single tag belongs to more than one passenger

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=600371%3Acs&lang=de&list=600371%3…

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&alljur=alljur&jurc…

Source: IFTTA (by Stephan Keiler)

Klauzule biura podróży Glob (Sokołów Podlaski) w rejestrze klauzul niedozwolonych

13 września 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2491
Grzegorz Kobyliński, Andrzej Łomża – Biuro Podróży, Turystyki i Aktywnego Wypoczynku Glob G. Kobyliński, A. Łomża z siedzibą w Sokołowie Podlaskim
„Biuro nie dokonuje zwrotu świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane przez Uczestnika”

Numer wpisu: 2490
Grzegorz Kobyliński, Andrzej Łomża – Biuro Podróży, Turystyki i Aktywnego Wypoczynku Glob G. Kobyliński, A. Łomża z siedzibą w Sokołowie Podlaskim
„Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków.”

Klauzule biura podróży „Projekt” w rejestrze klauzul niedozwolonych

13 września Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2489
Antoni Monach – „Biuro Turystyczne PROJEKT” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
„BT PROJEKT nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały przez Uczestnika wykorzystane w całości lub w części z jego winy, np.spóźnienie się na zbiórkę, skrócenie pobytu, itd.”
Numer wpisu: 2488
Antoni Monach – „Biuro Turystyczne PROJEKT” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
„Uzupełnienia składanych na piśmie reklamacji mogą być zgłoszone w Biurze, które sprzedało imprezę, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia. Niezbędnym warunkiem rozpatrywania reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej w trakcie trwania imprezy, zgodnie z punktem VI.1.”
Numer wpisu: 2487
Antoni Monach – „Biuro Turystyczne PROJEKT” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
„Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie, opłacając odszkodowanie w miejscu ich powstania”