Daily Archives: 14 września, 2011

IFTTA: hotel liable for theft from safe in hotel room (Austrian Supreme Court)

The plaintiffs (a German couple) sued a Vienna 4 star hotel company for compensation of more than EUR 160.000 of valuables stolen from the safe in their hotel room. When they had asked at the reception where to keep their valuables, the receptionist had told them to use the safe in their room. This safe had to be locked and unlocked by a code of four numbers chosen by the plaintiffs. However, the safe could also be opened by using a ‚mastercode’. This mastercode for emergency cases had not been changed by the hotel management for almost two years and was known by no less than 16 of the current employees and an unclear number of former employees. Because of earlier thefts from hotel rooms, police had already urged the hotel manager to increase safety standards.

Dismissing the hotel’s appeal, the Austrian Supreme Court upheld the judgements of the lower courts, holding the hotel company liable for the theft: As guests of a 4 star hotel who had explicitly asked for a way to safely store their valuables, they could have expected that an emergency code would not be known to a vast number of current and former employees. As regards potential contributory negligence of the plaintiffs who – as the hotel stated – had not mentioned the extraordinary value of the items to be stored, the Supreme Court held that the hotel had not explained which safety measures would have been taken if the actual value had been known. Thus there was no causal conncetion between the potential failure and the damage.

Supreme Court decision 1 Ob 119/11 of July 21, 2011 available in German here>>.

Source: IFTTA (by: Michael Wukoschitz)

MSiT: Informacja dotycząca rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 692/2011

W związku z pojawiającymi się w prasie informacjami o nowej definicji „turysty” zamieszczonej w ww. rozporządzeniu – Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że  doniesienia prasowe nie są zgodne z prawdą.

Rozporządzenie nie definiuje  pojęcia „turysta”  tylko pojęcie „turystyka”. Definicja turystyki zawarta jest w artykule 2 punkt f: „turystyka” zgodnie z którym „ turystyka –  oznacza czynność odwiedzających, którzy podejmują podróż do głównego miejsca docelowego położonego poza ich zwykłym otoczeniem, na okres krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, w tym celu służbowym, wypoczynkowym lub innym celu osobistym, innym niż zatrudnienie przez podmiot miejscowy dla odwiedzanego miejsca”.

Pojęcie „turystyka”  jest pojęciem  szerszym  niż pojęcie „turysta” ponieważ obejmuje zarówno stronę popytową zjawiska społeczno gospodarczego jakim jest turystyka  – tj.  turystów i odwiedzających (nie wprowadzając jednak ich podziału)  jak  podażową – tj. przedsiębiorców turystycznych  i inne jednostki uczestniczące w obsłudze turystów i odwiedzających.

Definicja turystyki zawarta w rozporządzeniu nie pociąga za sobą konieczności  nowelizacji definicji „turysty” zamieszczone w ustawie o usługach turystycznych.

Źródło: informacja MSiT

W sprawie tzw. Kodeksu Etyki PIT raz jeszcze

Jakiś czas temu pisałem o Kodeksie Etyki PIT. Sprawa dotyczy deklaracji na stronie Izby, że jedną z korzyści członkostwa w niej jest otrzymanie Certyfikatu członka PIT, a jest on wydawany w oparciu o zasady Kodeksu Etyki członków Izby. Jego treść nie jest jednak dostępna na stronie PIT. Z otrzymanej wówczas informacji wynikało, że kodeks ten nie jest powszechnie dostępny, mogą się z nim zapoznać tylko członkowie izby. Ostatnio jednak zostałem poinformowany, że Kodeks ten jednak nie został jeszcze opracowany, a Rada Naczelna Polskiej Izby Turystyki (Członek Krajowej Izby Gospodarczej) przyjęła Kodeks Etyki KIG jako własny i obowiązujący w PIT. Wynika więc z tego, że Kodeks Etyki PIT to Kodeks Etyki KIG.

Piotr Cybula