Daily Archives: 17 września, 2011

Dwie glosy do uchwały SN z 19.11.2010 r. w sprawie tzw. zmarnowanego urlopu (III CZP 79/10)

Ukazały się ostatnio dwie co do zasady pozytywne glosy do uchwały Sądu Najwyższego z 19 listopada 2010 r. (III CZP 79/10) :

1) K. Kryla, Zmarnowany urlop. Glosa do uchwały SN z 19.11.2010 r. (III CZP 79/10), Przegląd Sądowy, wrzesień 2011, s. 137 i n.

2) M. Łolik, Odpowiedzialność organizatora turystyki za zmarnowany urlop – glosa do uchwały SN z 19.11.2010 r. (III CZP 79/10), Europejski Przegląd Sądowy, wrzesień 2011, s. 45 i n.

Uchwała ta ma następującą treść: Przepis art. 11a ust. 1 ustawy (…) o usługach turystycznych (…) może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci zmarnowanego urlopu.