Monthly Archives: Listopad 2011

RP: Rewolucja na stokach do poprawki

Kontrowersyjne przepisy, dotyczące dopuszczalnej liczby narciarzy na stoku, będą raz jeszcze poważnie przeanalizowane. Ostro oprotestował je minister Michał Boni – więcej w artykule Rewolucja na stokach do poprawki.

New EU-US agreement on PNR improves data protection and fights crime and terrorism

Brussels, 17 November 2011 – Today, the European Union and the United States have initialled a new agreement on the transfer of air passengers’ data for flights from the EU to the US. If adopted by the European Parliament and EU Member States in the Council of Ministers, the new agreement on Passenger Name Records (PNR) will replace the current agreement from 2007, improving data protection whilst providing an efficient tool to fight serious transnational crime and terrorism.

The new PNR agreement brings more clarity and legal certainty to both citizens and air carriers. It ensures better information sharing by US authorities with law enforcement and judicial authorities from the EU, it sets clear limits on what purposes PNR data may be used for, and it contains a series of new and stronger data protection guarantees.

„Protection of personal data has been my priority since the beginning of the negotiations in December 2010, and I am satisfied with the result, since it represents a big improvement over the existing Agreement from 2007. The new agreement contains robust safeguards for European citizens’ privacy, without undermining the effectiveness of the agreement in terms of EU and US security,” said Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs.

The agreement is a legally binding text with stronger rules on police and law enforcement cooperation. The US authorities (Department of Homeland Security, DHS) will be obliged to share PNR and analytical information obtained from this data with law enforcement and judicial authorities of the EU in order to prevent, detect, investigate, or prosecute serious transnational crime or terrorist offences. This will be of direct benefit for the EU.

The agreement also gives a detailed description of the purposes for which PNR data may be used by US authorities. These are notably: the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorism and of transnational crimes punishable by 3 years of imprisonment or more. Minor crimes are thus excluded. PNR will be used to tackle serious crimes, such as drug trafficking, trafficking in human beings and terrorism.

The agreement sets out privacy-friendly rules on how and for how long PNR data may be stored. Data will be de-personalised 6 months after it is received by the US authorities. After 5 years the de-personalised data will be moved to a ‚dormant database’ with stricter requirements for access by US officials. The total duration of data storage is limited to 10 years for serious transnational crimes. Only for terrorism will the data be accessible for 15 years.

The agreement establishes the rule that PNR data must be sent from air carriers’ databases to the US authorities (through a ‚push’ system ). The DHS will thus not collect data directly from air carrier’s reservation systems (through ‚pull’) except in exceptional circumstances, such as where carriers are not able to send the data for technical reasons.

The agreement has comprehensive safeguards for passengers’ right to data protection . Passengers can obtain access to correct and delete their PNR data at the DHS. Passengers also have the right to administrative and judicial redress as provided under US law. Further, the DHS and air carriers will have to provide full information to passengers on the use of PNR and the ways to exercise their rights.

In addition, the agreement prohibits adverse decisions from being taken by the US authorities only on the basis of automated processing of data , a human being must always be involved, to address concerns about PNR data being used for illegal profiling. It also lays down very strict conditions for the use of sensitive data which might reveal, for example, the religion or sexual orientation of passengers.

Finally, the agreement includes detailed provisions on data security to prevent loss of data or breaches of privacy. All processing of PNR data will be logged for the purposes of oversight and auditing and there will be oversight of the DHS by independent bodies, including the US Congress.

Background

In 2007, the European Union signed an agreement with the United States on the transfer and processing of Passenger Name Record (PNR) data, based on a set of commitments by the DHS. The 2007 agreement became provisionally applicable.

On 5 May 2010, the European Parliament adopted a resolution where it requested a renegotiation of the agreement. On 2 December 2010, the Council authorised the Commission to negotiate a new agreement with the US for the transfer of PNR data and discussions started immediately.

The purpose of the new agreement is to ensure the availability of PNR data to DHS, in order for it to be used in the fight against serious transnational crime and terrorism. PNR data of all flights between the EU and the US will be transferred by the air carriers to the US DHS. As in the 2007 agreement, the new agreement allows for 19 „data elements” to be transferred, such as passengers’ names, travel itineraries and where they bought their tickets.

The new agreement takes into consideration and is consistent with the general criteria laid down in the Communication from the Commission on the Global Approach to the transfer of Passenger Name Record (PNR) data to third countries and the negotiating directives given by the Council ( IP/10/1150 and MEMO/10/431 ).

For more information

MEMO/11/797

Homepage of Cecilia Malmström, Commissioner for Home Affairs

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage DG Home Affairs:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Source: European Commission – Press release

MSZ: Egipt – aktualizacja informacji o bezpieczeństwie turystów

W związku z wydarzeniami w Egipcie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje w aktualnej sytuacji za możliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa  obywateli  wyjazdy zorganizowane z Polski do egipskich ośrodków turystycznych nad Morzem Czerwonym.

Ministerstwo doradza powstrzymanie się od wyjazdów turystycznych  do dużych ośrodków miejskich (Kair, Aleksandria, Suez), w rejony środkowego Egiptu i południowego Synaju oddalone od dużych ośrodków turystycznych, a także wszelkie wyjazdy indywidualne i grupowe, w tym wycieczki poza ośrodki turystyczne.

Jednocześnie zaleca się wszystkim obywatelom RP przebywającym  w Egipcie zachowanie szczególnej ostrożności. W okresie od listopada 2011 r. do marca 2012 r. w Egipcie będą odbywały się wybory parlamentarne. W tym czasie  należy się spodziewać demonstracji i protestów ulicznych. Zaleca się unikanie wszelkich zgromadzeń – nawet tych o pokojowym charakterze.

Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Źródło: komunikat MSZ

RP: Ratownicy TOPR przyjęli kobietę

Około dwa tygodnie temu w mediach pojawiała się informacja o trudnościach jakie miała Ewelina Zwijacz-Kozica w zostaniu członkiem TOPR. Podawaną przyczyną był fakt, że jest kobietą. Jak podaje dzisiaj Rzeczpospolita, zarząd TOPR podjął decyzję o przyjęciu jej na staż kandydacki.

Pienińscy flisacy wygrywają w sporze z UOKiK

Jakiś czas temu pisałem o sporze UOKiK z pienińskimi flisakami, którzy mają jeden cennik usług. W ocenie UOKiK miał on charakter niedozwolonego postanowienia cenowego. Jak podaje serwis Lex, po trwającym siedem miesięcy postępowaniu antymonopolowym, UOKiK oczyścił pienińskich flisaków z zarzutu zmowy cenowej przy świadczeniu usług turystycznego spływu Dunajcem. Jak oświadczyła rzecznik prasowa UOKiK, stosowane ujednolicenie cen za turystyczny spływ przełomem Dunajca przez Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich jest dopuszczalnym działaniem. Wskazała ona, że „Stowarzyszenie, ustalając wysokość opłat za spływ, spowodowało co prawda ograniczenie konkurencji cenowej pomiędzy zrzeszonymi flisakami, jednak działanie to jest proporcjonalne do osiąganych pozytywnych efektów na rynku. Przeważają one nad negatywnym skutkiem w postaci eliminacji konkurencji cenowej pomiędzy flisakami”.

Więcej w artykule: UOKiK: nie było zmowy cenowej za spływ Dunajcem

Piotr Cybula

RP: Kontuzja na imprezie firmowej może być uznana za wypadek przy pracy

W Rzeczpospolitej opublikowany został artykuł pt. Groźny wyjazd integracyjny. Autor artykułu – Tomasza Zalewski, przedstawia w nim problematykę możliwości traktowania wypadków podczas takich wyjazdów (zawierających tzw. części rekreacyjne) jako wypadków przy pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. Artykuł dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.

Piotr Cybula

Fotografowanie w muzeach – stanowisko Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

W związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez muzea odnośnie możliwości umieszczania w regulaminie muzeum zapisów ograniczających lub zakazujących fotografowania eksponatów przez zwiedzających, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przedstawia swoje stanowisko w sprawie:

• Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 marca 2010 r. (sygn. akt XVII Am C 1145/09) uznający za niedozwolone postanowienia regulaminu korzystania z ekspozycji muzealnej stosowanego przez Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni o treści „§8. Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania pozwolenia dyrektora muzeum. Fotografowanie możliwe jest po uzyskaniu zgody i uiszczeniu opłaty” i w konsekwencji wpis tego postanowienia w rejestrze Klauzul Niedozwolonych (poz.1945) wskazał, że w rozumieniu prawa ochrony konkurencji i konsumentów muzeum może zostać uznane za przedsiębiorcę, jako podmiot świadczący usługi w dziedzinie kultury. Oznacza to również, iż regulaminy muzeów mogą podlegać kontroli na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), zgodnie z którą zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów m.in: stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone; naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.
• Uznanie muzeum za przedsiębiorcę w tym konkretnym przypadku nie przesądza o jego statusie w innych sporach prawnych. W zakresie działania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stosuje się szeroką definicję przedsiębiorcy – obejmuje ona również osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
• Wpisanie w rejestrze Klauzul Niedozwolonych zapisu z regulaminu Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni nie powoduje automatycznie, że wszystkie zapisy regulaminów muzealnych na terenie Polski, ograniczające lub zakazujące fotografowania eksponatów są niezgodne z prawem. Wpis w rejestrze Klauzul Niedozwolonych zapisu z regulaminu Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni odnosi się ewentualnie do innych zapisów regulaminów muzealnych tożsamych z wpisanym w rejestrze Klauzul Niedozwolonych. Analizując wpisaną w rejestrze omawianą klauzulę należy podkreślić, że odnosi się ona bezpośrednio do nakazu łącznego uzyskaniu zgody i uiszczenia opłaty w przypadku fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych przez osoby zwiedzające. Wpisanie w rejestrze Klauzul Niedozwolonych takiego zapisu nie wyklucza stosowania przez muzea innych punktów regulaminów ograniczających lub zakazujących fotografowania eksponatów i sal ekspozycyjnych, podyktowanych względami bezpieczeństwa muzealiów i wynikających bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz z innych przepisów prawnych, i nie naruszających zbiorowych interesów konsumentów, takich jak np. obowiązek udzielania rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.
• Zapisy regulaminów muzealnych ograniczające możliwość fotografowania zbiorów przez zwiedzających wynikające z rzeczywistych względów bezpieczeństwa i ochrony muzeum, czy zapisy odnoszące się do pobierania opłat za przygotowanie zbiorów do profesjonalnego fotografowania nie są tożsame z wpisanym w rejestrze Klauzul Niedozwolonych pod poz.1945 zapisem regulaminu Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

Kwestią częstokroć dyskutowaną w kontekście fotografowania w muzeach jest jego potencjalna szkodliwość dla obiektów muzealnych. Światło oraz promieniowanie ultrafioletowe rzeczywiście należą do poważnych czynników mogących powodować degradację materiałów obiektów zabytkowych oraz dzieł sztuki. Błyski lamp aparatów fotograficznych przyczyniają się jednak do degradacji obiektów wrażliwych na działanie światła w stopniu nie większym, niż uszkodzenia powstające w trakcie ekspozycji spełniającej zalecenia konserwatorów. Mimo niewielkiej szkodliwości lamp błyskowych w procesach degradacji obiektów wrażliwych, ich używanie zaburza odbiór prezentowanych na ekspozycjach zbiorów. Błyski lamp są szczególnie uciążliwe w ciemnych pomieszczeniach, w których wystawia się obiekty wrażliwe na działanie światła. Dlatego też instytucje muzealne i wielu opiekunów budowli zabytkowych na całym świecie prowadzi politykę ograniczania używania lamp błyskowych ze względu na ich uciążliwość dla zwiedzających. Używanie tych lamp uznaje się za przekroczenie ogólnie przyjętych norm zachowania podczas zwiedzania.

Wpływowi fotografowania na obiekty zabytkowe dedykowana zostanie specjalistyczna konferencja organizowana przez Instytut z udziałem przedstawicieli środowiska konserwatorów muzealnych, pracowników naukowych uczelni wyższych i Polskiego Komitetu Oświetleniowego.
Szczegóły i zaproszenie wkrótce na naszej stronie internetowej.

Źródło: strona internetowa NIMiOZ

Wpływ oświadczeń uczestników sportu i rekreacji na ewentualne ograniczenie lub wyłączenie deliktowej odpowiedzialności organizatora za szkody na osobie

W czasopiśmie Palestra (2011, nr 9-10) ukazał się artykuł T. Strugalskiego pt. Wpływ oświadczeń uczestników sportu i rekreacji na ewentualne ograniczenie lub wyłączenie deliktowej odpowiedzialności organizatora za szkody na osobie.

MSZ: Maroko – ostrzeżenie dla podróżujących

W związku z zapowiadanymi na 20 listopada 2011 r. manifestacjami ulicznymi w Rabacie, jak również w innych ośrodkach miejskich na terenie Maroka, obywatelom polskim zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, ograniczenie do niezbędnego minimum obecności w miejscach publicznych oraz unikanie  ewentualnych demonstracji i tłumnych zgromadzeń.
Sugerujemy śledzenie bieżących informacji mediów i MSZ: http://www.msz.gov.pl/ (strona główna oraz informacje konsularne a w nich ostrzeżenia dla podróżujących), http://www.rabat.polemb.net (strona Ambasady RP w Rabacie).
Zwracamy również uwagę na możliwość elektronicznego zgłaszania wyjazdów na stronie: www.e-konsulat.gov.pl
Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Źródło: komunikat MSZ

MSZ: iPolak – pierwsza aplikacja mobilna dla podróżujących Polaków

iPolak to mobilna wersja książkowego poradnika „Polak za granicą”,  wydawanego przez MSZ od 1996 roku, najpierw w formie książkowej, a później udostępnianego w wersji internetowej. Teraz informacje przydatne w każdej podróży są dostępne także w wersji mobilnej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stało się tym samym pierwszą instytucją państwową w Polsce, która stworzyła aplikację przeznaczoną dla urządzeń mobilnych – smartfonów iPhone oraz urządzeń iPod i iPad. Można ją pobrać za darmo z platformy AppStore

Aplikacja iPolak ułatwi dotarcie lub kontakt z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą, wskaże na mapie drogę do najbliższej z nich.  Można w niej znaleźć także najbardziej aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ, porady jak zadbać o własne bezpieczeństwo, jak dopełnić procedur wizowych lub co należy zrobić w trudnych sytuacjach podczas wyjazdów.

Dzięki iPolakowi uzyskamy  porady dla kierowców, informacje dotyczące ubezpieczeń przydatnych w czasie podróży, dane demograficzno-geograficzne o krajach świata, czy informacje walutowe.

To dopiero początek działań MSZ związanych z tworzeniem aplikacji mobilnych. W przyszłości  iPolak będzie dostępny także w wersjach na platformy BlackBerry OS oraz Android.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło: komunikat MSZ