Monthly Archives: Styczeń 2012

Polscy pasażerowie Costa Concordii mogą liczyć na pomoc Europejskiego Centrum Konsumenckiego w uzyskaniu odszkodowań (ECK)

Wszyscy pasażerowie feralnego rejsu statkiem Costa Concordii mają prawo domagać się rekompensat za szkody osobowe, materialne oraz niematerialne. W tym celu powinni jak najszybciej wysłać pismo reklamacyjne do firmy Costa Crociere, najlepiej listem poleconym, ewentualnie e-mailem za potwierdzeniem odbioru. Gotowy formularz reklamacji w języku angielskim można pobrać tutaj. Na pomoc Europejskiego Centrum Konsumenckiego mogą liczyć także osoby, które wykupiły z wyprzedzeniem podróż statkiem i z powodu wypadku nie będą mogły jej zrealizować. Więcej: Polscy pasażerowie Costa Concordii mogą liczyć na pomoc Europejskiego Centrum Konsumenckiego w uzyskaniu odszkodowań.

Bankructwo linii lotniczych Spanair (ECK)

W dniu 28 stycznia linie lotnicze Spanair zakończyły działalność i odwołały wszystkie loty. Poradami i wsparciem w dochodzeniu roszczeń od hiszpańskiego przewoźnika służy Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich.Jak można dochodzić zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety? – zob. Bankructwo linii lotniczych Spanair.

European Economic and Social Committee publishes opinion on the ‘functioning and application of air passenger rights’ (IFTTA)

The European Economic and Social Committee (EESC) considers that there is a need to undertake a legislative reform of Regulation No 261/2004 in order to consolidate all air passenger rights into a single text. This reform should firstly, incorporate the body of case-law laid down by the Court of Justice of the European Union and secondly, attempt to define and identify the practical scope of what is understood by the term ‘extraordinary circumstance’, determine the precise extent of the right to assistance, and address all other others aspects mentioned in the present opinion in order to guarantee a high level of protection for passengers.

Read full text of opinion here>>.

Source: IFTTA, by: Michael Wukoschitz

What is the safest mode of travel? (BBC)

It’s often said that driving in a car is more dangerous than flying in a plane, yet when an aeroplane crashes or a ship sinks, the nonstop media coverage that follows makes that claim hard to believe – see more: Travelwise: What is the safest mode of travel?

Kto nosi rasistowskie koszule w Tatrach („GW”)

Przed zakopiańskim sądem zakończył się w piątek proces pracownika kolejki turystycznej w Dolinie Chochołowskiej i członka ONR, widzianego, jak paradował z rasistowskimi emblematami. Prokuratura oskarżyła go o szerzenie nienawiści na tle narodowościowym – więcej: Kto nosi rasistowskie koszule w Tatrach.

Zimbabwe – masowe zachorowania na dur brzuszny (MSZ)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega osoby planujące wyjazd do Zimbabwe o masowych zachorowaniach na dur brzuszny w stolicy kraju, Harare. Według danych z 25 stycznia 2012 r. liczba osób zakażonych sięgnęła 700 i odnotowywane są kolejne przypadki. Źródłem masowych zachorowań jest zakażona woda oraz żywność pochodząca głównie od ulicznych sprzedawców (ryby, mięso). Ognisko zachorowań skupia się w dzielnicach Harare: Kuwadzana, Kambuzuma, Warren Park, Dzivarasekwa, ale są one odnotowywane również w innych obszarach miasta.

Ze względu na groźbę zachorowania, odradza się zakup żywności i wody na ulicznych straganach oraz z miejsc, w których nie są zachowane podstawowe warunki higieniczne. Osoby, które stwierdzą u siebie niepokojące objawy, jak gorączka, ból głowy, bóle mięśni, biegunkę, brak łaknienia, senność, powinny natychmiast zgłaszać się do szpitala.

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być przyczyną żadnych roszczeń.

Źródło: komunikat MSZ

W sprawie (braku) uprawnień przewodnickich Pana Posła Piotra van der Coghena

Na początku stycznia zadałem pytanie Panu Posłowi Piotrowi van der Coghenowi (Przewodniczącemu Parlamentarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki) o rodzaj posiadanych przez niego uprawnień przewodnickich. Na swojej stronie internetowej informował, że m.in. jest „zawodowym przewodnikiem górskim”. Jak wiadomo, uprawnienia przewodników górskich dzielą się na trzy rodzaje: tatrzańskich, beskidzkich i sudeckich. Żadnych z tych uprawnień jednak Pan Poseł obecnie nie posiada. Nie było więc, zaskoczeniem, że nie otrzymałem odpowiedzi na postawione pytanie. Na stronie internetowej Pana posła pojawiła się jednak pewna zmiana. Nie ma już informacji, że Pan Poseł jest „zawodowym przewodnikiem górskim”, ale „b. przewodnikiem górskim”. Ma to oznaczać – jak się wydaje –  że Pan poseł nie jest już przewodnikiem górskim, choć nim był.

Pytanie jednak pozostaje – na jakiej podstawie Pan Poseł jednak używał tego określenia dotychczas?

Piotr Cybula

Krytyczny głos w stosunku do akcji „wolne przewodnictwo”

Poniżej zamieszczam krytyczne uwagi odnośnie pomysłu deregulacji zawodu przewodnika turystycznego, jak i samej akcji: „wolne przewodnictwo”, otrzymane do Pana Pawła Stelmacha:

1. Przymus administracyjny prowadzenia grupy przez przewodnika górskiego na wycieczce górskiej może zmniejszać prawdopodobieństwo, że uczestnik grupowej wycieczki ulegnie wypadkowi. Z kolei umożliwienie prowadzenia grupowych wycieczek górskich przez osoby przeszkolone tylko przez organizatora turystyki (samorodne talenty przewodnictwa, mistrzowie atrakcyjnej formy przekazu abstrahujący od treści, zbyt genialni na weryfikację na państwowym egzaminie znawcy potrzeb turysty) zwiększa takie prawdopodobieństwo. Zaistniała wspomniana sytuacja na Babiej Górze (do tej pory nie wystarczająco zbadana pod kątem roli przewodników w tej grupie) nie rozstrzyga o sensowności braku „obowiązku przewodnickiego” (w tej kwestii rozsądne stanowisko zajął Pan Zygmunt Skibicki http://www.321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=190241).
2. Akcja Wolne Przewodnictwo nie jest ani społeczna, ani reprezentatywna dla polskiej branży turystycznej. Koordynator tego długoletniego intensywnego prywatnego lobbingu (wbrew wielokrotnemu odżegnywaniu się) ma konflikt interesów jako potencjalny beneficjent postulowanych zmian prawnych, przede wszystkim dzięki uzyskaniu medialnego rozgłosu dla prowadzonego biura podróży (blogi, prasa i radio) jak i dzięki docelowemu uzyskaniu możliwości pomijania licencjonowanych przewodników jako podwykonawców (możliwość powiększenia marży dzięki przejęciu części łańcucha wartości, spadek kosztów organizacyjnych).
3. Motywowanie postulowanych zmian prawnych liberalnym dogmatem wolnego rynku i potrzebą zmniejszania roli państwa w gospodarce jest hipokryzją. Same sugerowane zmiany prawne byłyby ingerencją państwa w rynek usług przewodnickich i pilockich, naruszałyby ustalone w nim warunki konkurencji poprzez zmniejszenie barier wejścia do sektora. To skrzyżowanie interwencjonizmu z kapitalizmem korporacyjnym, z tym że na życzenie jednego mikroprzedsiębiorcy.
4. Klient nie jest absolutnym weryfikatorem poziomu jakości. Jakość zależy od takich cech klienta jak oczekiwania, percepcja, wiedza na temat usługi i jej specyfiki. Im poziom wymienionych zmiennych jest niższy tym łatwiej świadczyć usługi, które znajdą uznanie. Jest większe prawdopodobieństwo, że to osobnik, którego wiedza nie została w żaden sposób sprawdzona może mijać się z prawdą i wprowadzać w błąd turystów, choćby robił to w atrakcyjnej formie.
5. Wreszcie najważniejsze, o czym napisał Bartek Bynowski, czyli wychowawczy wymiar licencjonowanego przewodnictwa. „Uwalnianie przewodnictwa” to wylewanie tego dziecka z kąpielą. Swobodny dobór „pełniących obowiązki przewodnika” przez organizatorów turystyki może sprzyjać relatywizmowi w stylu i na poziomie jak w poniższych przykładach:
„Odnośnie „bzdur” gadanych przez przewodników – nie ma żadnego zakazu opowiadania bzdur, na tym polega wolność słowa”.  (http://wolneprzewodnictwo.blog.pl/komentarze/index.php?nid=15584356)
„turystyka to nie część edukacji” (http://wolneprzewodnictwo.blog.pl/licencja-a-prawo-jazdy,12316210,n)
„ostateczna weryfikacja i tak należy i należeć będzie do pracodawcy – właściciela biura, który lepiej niż jakiś urzędnik zna potrzeby, bynajmniej nie „państwowego”, tylko w 100% prywatnego – rynku usług turystycznych. (…) Jeśli ktoś znajdzie model biznesowy i sprowadzi do Poznania turystów w sposób niekonwencjonalny, nawet w mniemaniu niektórych „opowiadając bzdury” – nie wolno mu tego zabronić! A szczegółowe szkolenie z historii jest mu po prostu niepotrzebne.” (http://wolneprzewodnictwo.blog.pl/komentarze/index.php?nid=15608216)
„O Boże gościu, skąd ty się tu urwałeś, z jakiegoś posiedzenia egzekutywy komitetu gminnego PZPR? – wracaj tam czym prędzej i kurze za sobą zamiataj. Sio! (…) Powiedziałem – sio, a raczej jak do kota – a psik. Mnie prowadzącego z sukcesem biuro od 21 lat będzie pouczał jak mam swój biznes prowadzić, skubany anonim. I teraz widzicie państwo o co chodzi tym borowym dziadkom – sami g.. umieją, więc innymi chcą rządzić, kontrolować pisać im ustawy i wytyczne. SP***ALAĆ na Białoruś, albo na działke, hodować króliki i sobie je „regulować”” (http://wolneprzewodnictwo.blog.pl/komentarze/index.php?nid=15607762)
„cenię sobie publicystykę Jerzego Urbana (…) Nie twój zafajdany interes. Kto cię tego nauczył, kapitan SB? (…) Mamy wolność słowa, dzięki której miliony ludzi np. kupują szmatławe gazetki z durnymi plotkami, może akurat tamci turyści też mieli ochotę posłuchać wiadomości pomylonych i poplątanych.” (http://wolneprzewodnictwo.blog.pl/archiwum/?rok=2011&miesiac=11)
Itd. Taki poziom prezentuje organizator turystyki wojujący o liberalizację przewodnictwa. Wszelkie dostępne pomyje hojnie wylewa na głowy swoich adwersarzy niemal codziennie na swoim blogu. Czy podobny brak kultury czeka nas po uwolnieniu przewodnictwa, z tym że w atrakcyjnej rynkowo formie, tak że turysta będzie zadowolony?

LOT bez formularza INCAD

Procedury Polskich Linii Lotniczych LOT jeszcze do zeszłego tygodnia wymagały od pasażera z niepełnosprawnością podpisania formularza INCAD. To deklaracja, w której podróżny zwalnia lekarza z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej w celu przekazania liniom lotniczym informacji o  swoim stanie zdrowia. Niepełnosprawny podróżny miał w ten sposób „przekonać” linie lotnicze, że może skorzystać z ich usług, zgadzając się równocześnie na poniesienie ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z jego przewozem – więcej LOT bez formularza INCAD (http://www.niepelnosprawni.pl/).

Prezentacja dorobku Polskiej Prezydencji w dziedzinie turystyki (MSiT)

W dniu 23 stycznia br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego, podczas którego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska zaprezentowała dorobek Polskiej Prezydencji w dziedzinie turystyki.
Minister Katarzyna Sobierajska omówiła podjęte w trakcie prezydencji działania na rzecz wzmocnienia widoczności i konkurencyjności turystyki zgodnie z ustanowionym priorytetem „Konkurencyjność europejskiej gospodarki turystycznej”. W przemówieniu zostały przedstawione wyniki Europejskiego Forum Turystyki, które odbyło się w dniach 5-7 października 2011 roku w Krakowie. Forum podkreśliło m.in. potrzebę stworzenia Europejskiego Wirtualnego Obserwatorium Turystyki, wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych do tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, dokonywania wymiany doświadczeń nt. dobrych praktyk w turystyce. W trakcie forum zostało podpisane porozumienie między Komisją Europejską a ETC (European Travel Commission) o współpracy na rzecz promocji przyjazdów turystycznych do Europy, dokonano prezentacji dobrych praktyk dla rozwoju zrównoważonej turystyki.

W ocenie dokonanej przez minister Sobierajskiej – Nieformalne Spotkanie Ministrów, które odbyło się w dniu 6 października 2011 roku w Krakowie podkreśliło konieczność respektowania zasady pomocniczości w prowadzeniu na szczeblu UE działań promujących Europę, wprowadzenia bardziej przyjaznych zasad ubiegania się o wizy dla obywateli państw trzecich, szczególnie z rynków wschodzących mających olbrzymi potencjał dla wymiany gospodarczej i turystycznej. W tym aspekcie istotne było podpisanie 14 grudnia 2011 roku dwustronnej umowy pomiędzy Polską i Rosją, która umożliwi wielokrotne przekraczanie granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców stref przygranicznych obu państw w ramach tzw. małego ruchu granicznego.

W trakcie zorganizowanych w dniu 7 grudnia 2011 roku w Brukseli przez Polską Prezydencję warsztatów poświęconych Europejskiej Sieci Szlaków Rowerowych wskazano na potrzebę rozwoju sieci i zasadność planowanych inwestycji i projektów w tym obszarze. Polska poparła starania parlamentarzystów na rzecz włączenia Eurovelo do sieci TEN-T. Podjęte przed a także po warsztatach działania doprowadziły do przyjęcia15 grudnia 2011 roku Rezolucji w sprawie planu utworzenia jednolitego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego transportu, w której Parlament Europejski wzywa do włączenia europejskiej sieci szlaków rowerowych Eurovelo do sieci TEN-T.

Posłowie pozytywnie ocenili prace Polskiej Prezydencji na rzecz rozwoju turystyki, gratulowali bogatego programu prezydencji i osiągnięć.

Źródło: komunikat MSiT z 24 stycznia 2012 r.