Daily Archives: 6 września, 2013

„i regulaminów”, czyli o standardach których nie ma (przypadek Polskiego Związku Organizatorów Turystyki)

Polski Związek Organizatorów Turystyki wydaje swoim członkom certyfikaty członkostwa (przykładowy certyfikat).

Na certyfikacie znajduje się następujące stwierdzenie:

Jest potwierdzeniem przestrzegania statutu i regulaminów PZOT.

Statut jest dostępny na stronie PZOT, regulaminy natomiast nie. Skontaktowałem się z PZOT i poprosiłem o wyjaśnienie, o jakie regulaminy w tym przypadku chodzi. Otrzymałem odpowiedź, której się nie spodziewałem. Okazuje się, że w chwili obecnej nie ma żadnego regulaminu, np. kodeksu dobrych praktyk.

M.zd. jeżeli nie ma obecnie żadnych regulaminów , to trudno tę informację uznać inaczej niż jako wprowadzającą w błąd. Jeżeli nie ma regulaminów, to certyfikat nie powinien potwierdzać ich przestrzegania. W ten sposób grupa przedsiębiorców stara się w sposób nieuczciwy uzyskać pewną przewagę na rynku usług turystycznych, co może naruszać nie tylko interesy klientów, ale także konkurentów.

Polski Związek Organizatorów Turystyki wskazuje, że jego celem jest m.in.:

  • wypracowanie i propagowanie standardów działalności organizatorów turystyki, w tym etycznych, dobrych praktyk, wzorów,
  • umacnianie publicznego zaufania i wizerunku organizatorów turystyki.

Czy informowanie o regulaminach, których nie ma służy realizacji tych celów? Moim zdaniem stanowi ich zaprzeczenie.

Wcześniej o podobnym problemie pisałem w przypadku Polskiej Izby Turystyki (Nieuczciwa praktyka PIT?).

dr Piotr Cybula, radca prawny