Daily Archives: 12 września, 2013

Czy MSiT, MSZ i POT mają budżety na sprowadzenie do kraju poszkodowanych klientów biur podróży (jak twierdzi min. Katarzyna Sobierajska)?

Jak ostatnio pisałem, przed wakacjami obawiano się wystąpienia sytuacji niewypłacalności organizatora turystyki i braku środków z jego zabezpieczenia finansowego na sprowadzenie klienta do kraju. Kwestia ta została poruszona na zorganizowanym w czerwcu spotkaniu z min. Katarzyną Sobierajską. Jak wskazano w jednym z opublikowanych wówczas artykułów:

Dziennikarze pytali kilka razy, kto zapłaci za operację przywożenia turystów do kraju, w sytuacji, gdy  okaże się, jak bywało w zeszłym roku, że pieniędzy z gwarancji nie wystarczy na ten cel? Minister nie chciała odpowiedzieć wprost na to pytanie. Ostatecznie stwierdziła, że wszystkie trzy instytucje zaangażowane w proces – Ministerstwo Sportu i Turystyki, POT i Ministerstwo Spraw Zagranicznych – mają budżety na ten cel oraz, że zostanie „uruchomiona procedura konsularna“.

W zeszłym tygodniu wysłałem w tej sprawie zapytania do MSiT, POT i MSZ. Zapytałem po prostu o przewidziane procedury i porozumienia w tym zakresie. To ostatnie ministerstwo odsyła do MSiT (czy nie wie czy posiada budżet w tym zakresie?), POT już dwa dni temu zapowiedziała przesłanie odpowiedzi na którą wciąż czekam, MSiT też zapowiedziało przesłanie odpowiedzi.

Dzisiaj w internecie znalazłem artykuł opublikowany w sierpniu 2013 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej pt. Upadłości biur podróży: Turyści zdani już tylko na siebie, nikt nie pomoże im wrócić do kraju.  Z artykułu tego wynika generalnie, że żadnych środków na ten cel jednak nie ma. Rzecznik prasowy MSiT wspomina, że dopiero toczą się prace mające zapewnić ochronę klientom w tym zakresie, MSZ informuje, że co najwyżej może udzielić pożyczki w takiej sytuacji, a POT nie dysponuje żadnym budżetem, z którego mogłaby w razie braku środków dołożyć pieniądze na akcję pomocy turystom.

Są więc budżety czy ich nie ma?

dr Piotr Cybula, radca prawny

Neckermann Polska AD 2013 informuje, że posiada koncesję Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki

Każdy organizator turystyki powinien posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Rejestr ten prowadzi odpowiedni marszałek województwa. Wcześniej, do 2005 r., prowadził go wojewoda.

Na gruncie pierwotnego tekstu ustawy wymagane w tym zakresie było uzyskanie koncesji. Następnie w 1999 r. wymóg ten został zmieniony na zezwolenie, zmienione w 2004 r. właśnie na obowiązek uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Mimo tych zmian dokonanych wiele lat temu w dalszym ciągu na rynku istnieją biura podróży, które informują, że posiadają koncesję lub zezwolenie. Przeważnie są to małe lub średnie biura podróży. Okazuje się jednak, że taką informację przedstawia także biuro podróży Neckermann Polska. Na swojej stronie internetowej w zakładce Informacje o firmie zamieszcza:

1) dokument – koncesję organizatora turystyki wydaną przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki

2) informację: „Koncesja UKFiT NR REJ. 0617”

Informacja ta stała się nieaktualna kilkanaście lat temu.

Również w dostępnych na stronie internetowej tego biura podróży warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych znajduje się informacja:

Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o. o.

ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa

Koncesja UKFiT NR REJ. 0617.

Z ustawy o usługach turystycznych wynika, że umowa o imprezę turystyczną powinna określać m.in. numer wpisu do rejestru organizatorów turystyki (art. 14 ust. 2 pkt 1). Z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników wynika, że Neckermann Polska posiada wpis w tej ewidencji o nr. 617.

Nie jest to duże „przewinienie”, ale zastanawia, jak tak duża firma jak Neckermann Polska przez tyle lat mogła nie dokonać aktualizacji tej informacji.

dr Piotr Cybula, radca prawny