Daily Archives: 22 września, 2013

„Meandry wolności gospodarczej w polskiej turystyce w świetle regulacji prawnych minionego ćwierćwiecza (1989-2013)” – referat dr. Jerzego Gospodarka

Na organizowanej w dniach 22-25 września 2013 r. w Ustroniu konferencji pt. 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe dr Jerzy Gospodarek wygłosi referat pt. Meandry wolności gospodarczej w polskiej turystyce w świetle regulacji prawnych minionego ćwierćwiecza (1989-2013).

Więcej informacji o konferencji: strona internetowa organizatora.

Wykroczenia związane ze świadczeniem usług hotelarskich (art. 60[1] §4 pkt 2-4 k.w.)

Dla jednego z czasopism prawniczych przygotowuję artykuł na roboczy temat: „Wykroczenia związane ze świadczeniem usług hotelarskich
(art. 601 §4 pkt 2-5 k.w.)”.
Chodzi o następujące przepisy:

Art. 601 (…)

§ 4. Kto:

(…)

2)  świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,

2a)  świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,

3)  wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,

4)  świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia,

(…)
– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Jeżeli mają Państwo jakieś ciekawe własne doświadczenia związane ze stosowaniem tych przepisów, byłbym bardzo wdzięczny za podzielenie się informacjami (piotrcybula@interia.pl).

Piotr Cybula

„50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej” – konferencja, Warszawa 17-18 października 2013 r.

W dniach 17-18 października na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja pt. „50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej„.

Więcej informacji: strona internetowa WPiA UW.