Daily Archives: 10 września, 2013

Cytat dnia, czyli co według Krzysztofa Piątka reguluje ustawa o usługach turystycznych a czym nie zajmuje się Polski Związek Organizatorów Turystyki

PZOT nie jest kolejnym organem kontrolującym działalność prowadzoną przez organizatorów. Do tego celu ustawa o usługach turystycznych powołała Ministerstwo Sportu i Turystyki, urzędy marszałkowskie, Ministerstwo Finansów i całą masę innych instytucji np. UOKiK, GIODO, PIP itp. zajmujących się nadzorem działalności regulowanej.

Krzysztof Piątek, Prezes Polskiego Związku Organizatorów Turystyki

Źródło: Musimy jeszcze nauczyć się przezwyciężać emocje (data wejścia: 10.09.13 r.)