Komunikat dla poszkodowanych klientów biura podróży OK SERVICES TRAVEL Sp. z o.o.

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 3 stycznia 2014 r. zamieszczony został następujący komunikat dot. biura podróży OK SERVICES TRAVEL Sp. z o.o.:

Dnia 15 listopada 2013r. Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział VI Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika OK SERVICES TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej ul. Piastowska 2 obejmującej likwidację majątku, sygn. Akt VI GU 58/13.

Zgodnie z Postanowieniem Sądu, wzywa się wierzycieli, aby w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności na dzień ogłoszenia upadłości.

Zgodnie z art. 239 PrUiN zgłoszona wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach. Do pisma zgłaszający wierzytelność powinien dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenie odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który składa wierzytelność.

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać zgodnie z art. 240 PrUiN:

  1. Imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę
  2. Określenie wierzytelności wraz z należnościami obocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej
  3. Dowody stwierdzające istnienie wierzytelności
  4. Kategorię, do której wierzytelności ma być zaliczona
  5. Zabezpieczenie związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia
  6. W razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu
  7. Stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać we wskazanym powyżej terminie na adres:

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
Wydział VI Gospodarczy
Sędzia Komisarz SSO Piotr Knapik
43-300 Bielsko Biała ul. Bogusławskiego 24

W zgłoszeniu wierzytelności należy powołać się na sygnaturę akt VI GUp 27/13

Telefon 33/4997 963 referat upadłości VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Źródło: UMWŚ

One response to “Komunikat dla poszkodowanych klientów biura podróży OK SERVICES TRAVEL Sp. z o.o.

  1. to ogłoszenie dotyczy postępowania „ogólnego” związanego z upadłością przedsiębiorcy; wszystko zależy od tego, co będzie stanowiło masę upadłości i ile będą wynosiły długi spółki; inna kwestia to brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego o której już kilka razy pisałem

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s