Rozliczanie gwarancji zakończone – informacja dla Klientów biura podróży Sky Club

Na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego opublikowany został poniższy komunikat pt. „Rozliczanie gwarancji zakończone – informacja dla Klientów biura podróży Sky Club„.

„1. Realizacja wypłat

Uprzejmie informujemy, że proces podziału sumy z gwarancji udzielonej dla biura podróży Sky Club dobiega końca. Obecnie trwa ostateczna weryfikacja list.

Z uwagi na obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi poszkodowani mają aż rok na złożenie dokumentów, oraz ogromną skalę roszczeń (7200 wniosków Klientów), proces rozliczania gwarancji – mimo maksymalnego zaangażowania pracowników urzędu marszałkowskiego i TU Europa – był bardzo czasochłonny.

Każdy wniosek musiał być indywidualnie i szczegółowo sprawdzony pod kątem poprawności oraz porównany z dokumentacją dostarczoną przez Klientów. Następnie kwoty gwarancji zostały rozliczone proporcjonalnie do wartości wszystkich kompletnych, zweryfikowanych roszczeń. TU Europa, jak i urząd marszałkowski musiały pojedynczo sprawdzić wszystkie 7200 wniosków, występując często do Klientów o uzupełnienie dokumentacji będącej podstawą rozliczenia gwarancji. Istotny jest fakt, że nawet minimalne zmiany w wysokości sumy wyliczonej dla jednej osoby (wynikające np. z uzupełnienia brakujących dokumentów) automatycznie powodowały konieczność przeliczania kwot należnych wszystkim Klientom.

Propozycje podziału kwot gwarancji zaproponowane przez TU Europa są również dokładnie sprawdzane i potwierdzane przez urząd marszałkowski, a wszelkie wątpliwości wyjaśniane. Tylko taka procedura zapewnia, że każdy poszkodowany Klient otrzyma należną mu kwotę świadczenia.

2. Podział gwarancji

TU Europa udzieliło Sky Clubowi dwie gwarancje na łączną kwotę 25 mln zł. Gwarancje te zostały podzielone z uwzględnieniem następujących roszczeń:

·         koszty sprowadzenia Klientów z przerwanych wycieczek do Polski,

·         koszty powrotów Klientów do miejsca wyjazdu,

·         niezrealizowane lub częściowo niezrealizowane imprezy turystyczne.

Obie gwarancje zostały całkowicie wykorzystane, tzn. CAŁĄ łączną kwotę z 25 mln zł rozdzielono pomiędzy Klientów Sky Clubu zgodnie z powyższym podziałem.

3. Proporcje podziału

Biuro podróży Sky Club posiadało dwie gwarancje wydane przez TU Europa:

·         obejmującą okres od 15.09.2011 r. do 16.09.2012 r. na kwotę 17,5 mln zł

·         obejmującą okres od 21.02.2012 r. do 16.09.2012 r. na kwotę 7,5 mln zł.

Klienci, którzy wykupili wycieczkę w okresie od 15.09.2011 r. do 20.02.2012 r.,tj. w czasie, gdy biuro posiadało jedną gwarancję na kwotę 17,5 mln zł, i złożyli uzasadnione roszczenia, otrzymają ok. 38 proc. poniesionych kosztów.

Klienci, którzy wykupili wycieczkę po 21.02.2012 r.,tj. w czasie, gdy biuro posiadało dwie gwarancje na łączną sumę 25 mln zł, i złożyli uzasadnione roszczenia, otrzymają ok. 70 proc. poniesionych kosztów.

4. Terminy rozliczania gwarancji

Polskie prawo (znowelizowana Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki) przewiduje na zgłoszenie roszczeń Klientów aż 1 rok od daty wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej. Klienci mogli składać roszczenia u beneficjenta gwarancji, którym jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Przepisy nie określają, ile czasu ma ubezpieczyciel na weryfikację roszczeń i wyliczenie sum należnych Klientom. TU Europa dołożyło wszelkich starań, aby możliwie najszybciej, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności i dbałości o interes Klientów, podzielić środki z gwarancji.

Przepisy precyzują natomiast termin realizacji wypłat dla Klientów. Ubezpieczyciel ma na to 30 dni od daty wydania dyspozycji przez beneficjenta gwarancji (marszałka województwa). TU Europa deklaruje, że zrealizuje przelewy w ciągu 7 dni od otrzymania dyspozycji”.

O komunikacie tym pisze również portal: TUR-INFO we wpisie pt. „Podział gwarancji dla klientów Sky Clubu dobiega końca” z następującym moim komentarzem:

Z prawa unijnego wynika jednoznacznie, że taka sytuacja jest niedopuszczalna. Zgodnie z prawem unijnym klient powinien w takiej sytuacji odzyskać całość kwoty. Poza tym krytycznie należy odnieść się do samego terminu wypłat. Przepis na który powołują się w podobnych sprawach marszałkowie województw miał służyć zupełnie czemu innemu, niż to, do czego jest wykorzystywany. Nasze państwo zapewniało konsumentów (i… Komisję Europejską), że po nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z kwietnia 2010 r. klienci są już chronieni „w pełni”. Termin roczny oznaczał po prostu, że jeżeli klient jest poszkodowany w takiej sytuacji, to ma rok czasu aby wystąpić ze swoim roszczeniem. Z żadnego przepisu ustawy ani rozporządzenia nie wynikało, że zwrot może nie być pełny. Po prostu takiej sytuacji nie uwzględniono. Jest więc pewnym „naciąganiem” twierdzenie, że słusznie czekano ponad tok na te wypłaty. Z orzecznictwa unijnego wynika też, że w takiej sytuacji poszkodowani klienci mają co do zasady roszczenie o odszkodowanie względem danego państwa członkowskiego w związku z nieprawidłową implementacją unijnej dyrektywy”.

Piotr Cybula

3 responses to “Rozliczanie gwarancji zakończone – informacja dla Klientów biura podróży Sky Club

  1. Pozwanym winien być zatem beneficjent gwarancji. To z jego majątkiem „zlewa” się kwota „gwarantowana”. Z punktu widzenia prawa unijnego nie ma bowiem znaczenia jaki organ państwa członkowskiego – jakie jest jego miejsce w strukturze państwa członkowskiego- odpowiada za wykonanie obowiązków z tego prawa wynikających. Więcej zasada praktycznej wykonalności wymaga aby dochodzenie tego roszczenia nie było nadmiernie utrudnione, a zasada ekwiwalencji aby dochodzenie tych roszczeń nie było mniej korzystne niż w przypadku dochodzenia roszczeń opartych jedynie na prawie krajowym. Wyobrażam sobie także pozwanie Marszałka i Skarbu Pańtwa in solidum.

    • Grzegorz Kuciński

      Na pewno nie marszałek, bo to nie jest żaden organ państwa, a pozwanym musi być statio fisci Skarbu Państwa. Trzymam kciuki za wszystkie przyszłe pozwy p-ko skarbowi państwa związane z wywołaniem szkody przez nienależyte wdrożenie dyrektywy turystycznej i brak zapewnienia pełnego zwrotu kwot wpłaconych upadłym touroperatorom.

  2. będzie jakiś pozew zbiorowy ??

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s