Daily Archives: 2 marca, 2011

Klauzula biura podróży „Gregor Tour” w rejestrze klauzul niedozwolonych (problem sformalizowania reklamacji)

W dniu 9 lutego 2011 r., Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następująca klauzulę:

Numer wpisu: 2171
Grzegorz Jurczak – „Biuro Turystyki i Sportu Gregor Tour” z siedzibą w Iławie

„Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być sporządzone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres BTiS GREGOR TOUR, nie później niż w terminie 10 dni od daty zakończenia imprezy”.

Jak można się domyślać, w tym przypadku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjął w wyroku, który stanowił podstawę wpisu, że przez to postanowienie przedsiębiorca uzależnia swoją odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności – art. 385 (3) pkt 21 kodeksu cywilnego. Klauzule tego typu były już wielokrotnie wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych.

dr Piotr Cybula