Daily Archives: 10 marca, 2011

Książę jordański a sprawa polska, czyli o polityce informacyjnej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Mija już prawie trzy miesiące od czasu, kiedy rozporządzenie w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek przestało obowiązywać (a ściślej większość jego przepisów). Sytuacja ta rodzi wiele problemów dla praktyki. Tak dla osób, które prowadzą tego rodzaju działalność lub są zainteresowane jej prowadzeniem, jak i dla organizatorów szkoleń dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Skutek jest taki, że wiele osób nie może wykonywać swojej pracy w zaplanowany sposób. Sytuacja ta uderza także w marszałków województw, którzy – jak można przypuszczać – nie otrzymali od Ministerstwa Sportu i Turystyki jakichkolwiek wskazówek co robić w takiej sytuacji, co przekłada się na rozbieżną praktykę (np. co do dopuszczalności wpisów do rejestrów dla organizatorów szkoleń dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych). Stan ten ma niewiele wspólnego z realizacją zasady demokratycznego państwa prawnego. Zdumiewający jest jednak nie tylko fakt niewydania rozporządzenia w określonym przez ustawodawcę terminie, ale również fakt braku jakiejkolwiek informacji o przyczynach i skutkach jego niewydania na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. O tak ważnej dla tysięcy osób sprawie nie ma żadnej informacji (pomijam uwzględnienie tego rozporządzenia w planie legislacyjnym ministerstwa na 2011 r., opublikowanego w lutym). Na stronie internetowej ministerstwa pojawiają się w tym samym czasie informacje np. o spotkaniu Pani wiceminister z księciem jordański (nie neguję wagi tego spotkania).

Czy taka polityka informacyjna odpowiada oczekiwaniom społeczeństwa?

dr Piotr Cybula

„Biała Księga PIT” tylko dla członków PIT

Jak głosi komunikat Polskiej Izby Turystyki z 9 marca 2011 r., zapowiadana „Biała Księga PIT” (w związku z nowelizacją ustawy o usługach turystycznych) została zamieszczona w tym dniu na stronie internetowej PIT. Jest ona jednak dostępna tylko dla członków Izby.